Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (14 dostępnych)


Program:
Żyjemy w świecie, który rozwija się bardzo szybko. Jako nauczyciele często stajemy przed nowymi wyzwaniami, ale także przed wieloma możliwościami.

Podczas tego seminarium pokażemy różne narzędzia sztucznej inteligencji, z których być może nasi uczniowie już korzystają w domu. Dla nas, nauczycieli, mogą one również stanowić dużą pomoc i inspirację do planowania lekcji, kształtowania procesu nauczania, ale również kreatywnej pracy z książkami.
Dodatkowe informacje:

Spotkanie dla germanistów wszystkich typów szkół realizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie w ramach projektu Leseecke- Mediateka przy OCE/PBW w Opolu.
Webinar poprowadzi Joanna Przybyłowska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (2h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-12-04
Terminarz:
2023-12-04 17.30 - 19.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie w Lesecke do Mediateki Instytutu Goethego, gdzie będziemy mogli przy zapachu pierników poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia i zanurzyć się w świat książek i tradycji. Podczas dekorowania pierników podzielimy się doświadczeniami i pomysłami na lekcje świąteczne z elementami literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego.
Dodatkowe informacje:

Spotkanie dla germanistów wszystkich typów szkół realizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie w ramach projektu Leseecke- Mediateka przy OCE/PBW w Opolu.
Spotkanie poprowadzą Joanna Przybyłowska i Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-12-15
Terminarz:
2023-12-15 15.00 - 18.30
Opole, ul. Kościuszki 14, Czytelnia

Program:
Bezpłatne spotkania dla nauczycieli pasjonatów programu eTwinning. Podczas spotkań omawiane są narzędzia TIK, które można wykorzystać na lekcjach języków obcych do rozwijania umiejętności językowych uczniów i podczas realizacji projektów eTwinning.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2023r. w godzinach 15:45-18:00, ul. Głogowska 27, sala 1.8

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-12-14
Terminarz:
2023-12-14 15:45 - 18:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
- Współpraca nauczycieli historii i WOS;
- Inspiracja- wymiana doświadczeń nauczycieli historii i WOS;
- Rozwój- doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych metod i narzędzi pracy.

Program pierwszego spotkania
- omówienie celów i założeń spotkań;
- diagnoza potrzeb uczestników;
- ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań;
- szczególne warunki realizacji podstawy programowej

Harmonogram i tematyka spotkań:
23 listopada – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Metoda projektu na lekcji.
31 stycznia 2024 r. – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Sztuczna inteligencja na lekcji historii
28 marca 2024 r. – stacjonarnie godz.16:00,
Temat: Lekcja muzealna w CDWNwP, Gry w nauczaniu historii
23 maja 2024 r. – stacjonarnie/online godz. 16:00
Temat: Notatki graficzne na lekcji historii, Wos i HIT
Dodatkowe informacje:

WIR- spotkania nauczycieli historii i WOS to cykl pięciu spotkań w roku szkolnym 2023/2024
Spotkania będą się odbywały stacjonarne i on-line.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2023r. o godz. 16:00 w Opolu ul. Głogowska 27

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-01-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-10-05
- 2024-05-23
Terminarz:
2024-01-31 16:00 - 18:15
szkolenie realizowane poprzez Internet

2024-03-26 16:00 - 18:15
realizowane w placówce zewnętrznej

2024-05-23 16:00 - 18:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Cykliczne (kwartalne) spotkania w sieci dla szkolnych koordynatorów należących do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Planowane są 4 spotkania do 4 godzin dydaktycznych + praca własna na palatformie e-learningowej.

Zaświadczenia będą wydawane po cyklu spotkań. Uczestnicy otrzymają też materiały dydaktyczne.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 września o godz. 17.00 online (link do spotkania przesyłany jest bezpośrednio na adres e-mailowy koordynatora)
Drugie spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 online
Trzecie spotkanie: marca 2024
Czwarte spotkanie: czerwca 2024
Dodatkowe informacje:

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu pedagogiki zdrowia, autor licznych publikacji naukowych (książek, artykułów) z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także podręczników dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zdrowotnej w środowisku edukacyjnym m.in. Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia wyd. Difin Warszawa 2018, czy książki pt. Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (22h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-09-21
Terminarz:
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-06-28
Terminarz:
Program:
Zapraszamy nauczycieli oraz dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie Europejskie szkoły demokracji i partycypacji, a także wszystkich zainteresowanych tematyką rozwijania kultury demokratycznej w szkole, pracy w zespole zróżnicowanym oraz organizacją wymian międzyszkolnych na dwudniowe spotkanie warsztatowe do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach w dniach 29-30 listopada. Zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz bezpłatny udział w szkoleniu

Przebieg spotkania:
29 listopada
15.00 przyjazd do Niwek, zakwaterowanie
15.30 obiad
16.00 Europejskie szkoły demokracji i partycypacji - sieć współpracy i samokształcenia - Różnorodność 2.0 - wprowadzenie do tematu - Anna Patelska-Górna, nauczycielka konsultantka OCE, koordynatorka sieci
- Wymiana młodzieżowa od kuchni: praktyczne podejście do organizacji wymiany z uwzględnieniem tematów partycypacji, różnorodności i międzykulturowości (podejścia i metody) - Anna Szlęk, Elżbieta Olczak – trenerki, edukatorki, autorki licznych szkoleń w zakresie organizacji wymian młodzieżowych oraz pracy w grupach zróżnicowanych
20.00 kolacja

30 listopada
8.00 śniadanie
9.00 Różni podróżni - wspólny język - praktyczne przykłady pracy z grupą zróżnicowaną - Krystyna Dąbek, nauczycielka konsultantka OCE
Różnorodność w praktyce: jak stosować włączające metody pracy w międzykulturowej grupie – przykłady, metody, działania - Anna Szlęk, Elżbieta Olczak,
- podsumowanie i ewaluacja
13.30 obiad
14.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia
Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest realizowane w ramach Programu Niwki 2023 i jest adresowane do nauczycieli z województwa opolskiego oraz śląskiego.
Osoby korzystające z noclegu proszę o wpisanie w karcie zgłoszenia w uwagach: NOCLEG (oraz WEGE w przypadku korzystania z wyżywienia wegetariańskiego)

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2023-11-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-11-29
- 2023-11-30
Terminarz:
2023-11-30 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
13:00-Rozpoczęcie konferencji, prezentacja dobrych praktyk mających na celu budowanie kompetencji językowych uczniów-nauczyciele PSP3 Praszka, PSP1 Olesno, ZSEiO wOleśnie.
13:45-14:15 -Jak budować współpracę pomiędzy szkołami podstawowymi i średnimi w celu podnoszenia kompetencji językowych uczniów oraz wprowadzania elementów słownictwa zawodowego-wykład Anna Hiller-Janik doradca metodyczny OCE Opole.
14:00-15:00- Wprowadzenie do programu eTwinning, wymiana doświadczeń, elementy wspołpracy-szkolenie prowadzone przez ambasadora eTwinning p.Edytę Bieniek
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się w budynku PSP1 Olesno w dniu 27.11.2023

Anna Hiller-Janik
ahiller@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2023-11-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
*Nadzór pedagogiczny wicedyrektora.
*Rola i zadania dyrektora w zakresie wsparcia nauczyciela przygotowującego się do zawodu z perspektywy współpracy z mentorem.
*Superwizja zajęć nauczyciela przygotowującego się do zawodu - znaczenie superwizji wspierającej, jej etapy i przebieg.
*Obserwacja zajęć w okresie przygotowania do zawodu a ocena pracy nauczyciela - arkusze obserwacji.
Dodatkowe informacje:

Szczegółowy program zostanie Państwu przesłany po zakończonej rekrutacji.
Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 104/Sieć/RCRE/23 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (12h)
Termin zgłoszenia:
2023-11-21
Odpłatność:
450 PLN
Termin realizacji:
2023-11-21
- 2023-11-22
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Jak twórczo świętować na lekcjach języka niemieckiego? Jak łączyć wiedzę i tradycję z działaniem? Podczas szkolenia online w ramach projektu Leseecke wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania i znajdziemy inspiracje do działania. Spróbujmy oderwać uczniów przed świętami od smartfonów i zainspirować do kreatywnych działań. Nie zabraknie również inspiracji książkowych związanych z tą tematyką.

Spotkanie poprowadzi (w języku niemieckim) Joanna Przybyłowska
Dodatkowe informacje:

Spotkanie dla germanistów w ramach sieci Klub Germanisty realizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie w ramach projektu Leseecke - Mediateka GI w OCE- PBW w Opolu.
Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół.

Link z dostępem do platformy Zoom zostanie wysłany w dniu szkolenia.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (2h)
Termin zgłoszenia:
2023-11-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-11-02
Terminarz:
Program:
Pedagog specjalny - ekspert w dziedzinie wielospecjalistycznego wsparcia

• Wspieranie nauczycieli i szkoły w tworzeniu środowiska włączającego
• Przewodnik nauczycieli po świecie mózgów, które pracują inaczej
• Planowanie i realizowanie działań

Dodatkowe informacje:

Termin spotkania zostanie ustalony po zrekrutowaniu grupy.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-10-16
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Ciągle staramy się uatrakcyjnić nasze lekcje i zmotywować uczniów do nauki. Świetnym sposobem na to są oczywiście gry. Ale jak można je sensownie wkomponować w proces edukacyjny, żeby nie tracić czasu lekcji?
Czy gry rzeczywiście wszystkim sprawiają radość? Jak dopasować odpowiednie gry do naszych zróżnicowanych grup językowych?

Podczas warsztatów postaramy się odpowiedzieć na te pytania i w miłym towarzystwie zarówno wypróbować różne gry planszowe, jak i wymienić się doświaczeniami grywalizacji na lekcjach języka niemieckiego. Ponieważ warsztaty odbędą się w mediatece, będzie możliwość wypożyczenia zarówno gier z naszej nowej Brettspielbibliothek, jak i prostych lektur językowych.

Serdecznie zapraszamy!
Dodatkowe informacje:

Spotkanie dla germanistów realizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie w ramach projektu Brettspielbibliothek - Punkt Informacyjno-Dydaktyczny przy PBW w Opolu.
Warsztaty są skierowane do nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół.
Warsztaty poprowadzi Joanna Przybyłowska - nauczyciel dyplomowany posiadający doświadczenie w nauczaniu na wszystkich etapach edukacyjnych od przedszkolaków po osoby dorosłe. Od kilkunastu lat w ramach współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla dzieci i młodzieży, pracuje jako egzaminator oraz współtworzy projekty. Jest koordynatorem ogólnopolskich konkursów „ Leselust” oraz „DENK” Współpracuje również z innymi organizacjami promując nauczanie języka niemieckiego. Szczególnie interesuje się nauką poprzez ruch, muzykę i zabawę, metodami aktywizującymi, propagowaniem czytelnictwa i nowymi technologiami w edukacji. Jest autorką oraz współautorką wielu innowacji pedagogicznych oraz laureatką konkursu MEN Nauczyciel Innowator 2018.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-09-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-09-22
Terminarz:
Program:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wspólnie z instytucjami partnerskimi doskonalenia nauczycieli z Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Chorwacji i Francji zaprasza szkołę z województwa opolskiego do udziału w projekcie w ramach Programu Erasmus+ w latach 2023-2026.
Projekt adresowany jest do szkoły dowolnego typu zainteresowanej i posiadającej już doświadczenie w rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w duchu wartości demokratycznych, a także edukacji włączającej. Celem projektu jest
Celem projektu jest:
- wymiana doświadczeń w obszarze trzech priorytetów Programu Erasmus+:
• włączenie i różnorodność
• uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie
• środowisko i walka ze zmianą klimatu
- wypracowanie metod, narzędzi i rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach projektu planujemy, mi.in.
- konferencję inauguracyjną i podsumowującą
- 6 spotkań (po jednym w każdym kraju), w ramach których odbędą się szkolenia dla nauczycieli w instytucjach oraz warsztaty i obserwacje zajęć w szkołach
- współpracę, wymianę doświadczeń, opracowanie i wdrożenie nowych koncepcji szkolnych w obszarze priorytetów Programu Erasmus+
Dodatkowe informacje:

Kontakt do koordynatora:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (120h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Jak można realizować tematykę wielokulturowości na lekcjach geografii?
Joanna Bałach-Frankiewicz
tel.691884287
jbalach@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© OCE Opole 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.78MB 0.2766s