Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (7 dostępnych)


Program:
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w zespołach wielokulturowych – wspieranie uczniów i siebie w dążeniu do samorozwoju.

• Budowanie współpracy poprzez działania z obszaru sztuki.
• Strefa specjalisty - pomiędzy dobrostanem a wypaleniem.
• Zrozumieć i wspierać – symulatory zaburzeń widzenia.
• Kurs na poprawę czytania.

Dodatkowe informacje:

Forma edukacyjna dofinansowana z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (12h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-05-27
- 2024-05-28
Terminarz:
2024-05-27 10.45 - 17.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-05-28 9.00 - 13.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
• Zajęcia rewalidacyjne – o czym warto pamiętać?
• Wyzwalanie gotowości i motywacji do podejmowania stawianych przed uczniami zadań.


Dodatkowe informacje:

Termin oraz informacje dotyczące realizacji odpłatności za udział w formie szkoleniowej zostaną podane po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-10-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres tematyczny:
• Czym jest smutek i czy jest nam potrzebny?
• Przygnębienie a depresja.
• Depresja - co robić, a czego unikać?
• Działania profilaktyczne.
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-10-23
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres tematyczny:
• Przyczyny
• Sygnały ostrzegawcze
• Pomoc
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-10-23
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres tematyczny:
• Istota pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Zadania i obowiązki wychowawców w procesie planowania i realizowania wsparcia.
• Zespołowe współdziałanie wychowawców, nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
• Analiza i ocena efektywności świadczonej uczniowi pomocy.
• Dokumentowanie działań.
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-09-29
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Tematyka:
Jak dobrze opracować IPET?
• Analiza składowych opracowywanej dokumentacji, czyli krok po kroku od przepisów prawa oświatowego do praktycznej realizacji.
• O czym warto pamiętać. Na co zwrócić szczególną uwagę.
• Modyfikacja IPET.
• Proponowane formy dokumentowania prowadzonych działań.


Dodatkowe informacje:

Prośba o dokonanie wpłaty zostanie uczestnikom przesłana na podany w zgłoszeniu adres e – mail po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Spotkania planowane do realizacji w formie online w dniach: 22.09.2023 w godz. 16 - 18.15., 23.09. 2023 w godz. 10 - 12.15.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-09-21
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres tematyczny:
• Podstawowe zadania i zasady działania zespołu nauczycieli i specjalistów.
• Analiza składowych dokumentacji, wymagane obszary.
• Realizacja przyjętych ustaleń.
• Prowadzenie dokumentacji ucznia.
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-09-20
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.4MB 0.1676s