Proszę czekać...
Logo RZPWE

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (5 dostępnych)


Program:
Zakres tematyczny:
- czynniki utrudniające proces nauczania (leżące po stronie ucznia, nauczyciela, rodzica),
- proste i skuteczne sposoby pracy z uczniem podczas zajęć indywidualnych i grupowych,
- doświadczenia własne.

• Data: 23. 03. 2023r.
• Czas szkolenia: godzina 16: 30 - 18: 00
• Miejsce: szkolenie odbędzie sie online na platformie Microsoft 365- Teams.
Dodatkowe informacje:

Prowadzący- Monika Pouch:
• oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku, pedagog specjalny w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku
• terapeuta integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku.
• terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i terapii dziecka z autyzmem.- terapeuta integracji sensorycznej;
• certyfikowany Trener Biznesu (American Certification Institute);
• współautorka różnych publikacji dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. serii książek Pewny Start„.Sławomir Kossakowski
skossakowski@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji, która stanowi jeden z elementów Brzeskiego Tygodnia Świadomości Autyzmu.
Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: online na MS TEAMS oraz w Zamku. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Spotykamy się 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00
Program:

10:00 – Otwarcie konferencji, powitanie prelegentów i gości

10:05 – 10:30 dr Paweł F. Nowak, Dobrostan nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (RZPWE w Opolu)

10:30 – 11:00 Dominik Sikorski, Autyzm dziecka z perspektywy rodzica

11:00 – 11:30 Elżbieta Ochmańska – Jurkowska, Model wsparcia ucznia w rozwoju na przykładzie Gminy Brzeg- rozwiązania organizacyjne i finansowe (Biuro Oświaty Urząd Miasta w Brzegu)

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 – 12:20 Marcin Kopytko, Metodyka pracy z uczniem autystycznym (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu)

12:20 – 12:50 Andrzej Migacz, Dziecko autystyczne w placówce oświatowej – regulacje prawne a rzeczywistość (RZPWE w Opolu)

12:50 - 13:10 Grażyna Dębicka, Czym może nas zaskoczyć uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? (Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej)

13:10 – 13:40 Iwona Oszmiago, Świadomość autyzmu drogą do społeczeństwa włączającego (RZPWE w Opolu)

13:40 – 14:00 Dyskusja

14:00 Zakończenie konferencji
Ewa Kustra, Anna Potocka, Zasoby o tematyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacji włączającej. (RZPWE - Filia PBW w Brzegu) – wydarzenie towarzyszące

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do wysłuchania 7 prelekcji traktujących o praktycznych aspektach współpracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz.zapoznania się z zasobami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu /filia w Brzegu/ o tematyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacji włączającej.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-04-03
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-04-04
Terminarz:
2023-04-04 10:00 - 14:00
realizowane w placówce zewnętrznej

Program:
Zakres tematyczny:
• Akty prawne regulujące składowe opracowywanej dokumentacji.
• Podstawowe zadania zespołu opracowującego WOPFU i IPET.
• Analiza składowych dokumentacji, wymagane obszary.
• Okresowa WOPFU.
• Modyfikowanie IPET.
• Organizacja dokumentacji.
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-01-31
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres tematyczny:
• Istota pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Zadania i obowiązki wychowawców w procesie planowania i realizowania wsparcia.
• Zespołowe współdziałanie wychowawców, nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
• Analiza i ocena efektywności świadczonej uczniowi pomocy.
• Dokumentowanie działań.
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-01-31
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
• Zajęcia rewalidacyjne – o czym warto pamiętać?
• Program rewalidacji indywidualnej i jego realizacja.
• Wyzwalanie gotowości i motywacji do podejmowania stawianych przed uczniami zadań.

Czyli sposoby na to, by działo się dobrze.

Dodatkowe informacje:

Termin oraz informacje dotyczące realizacji odpłatności za udział w formie szkoleniowej zostaną podane po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-10
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl