Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (4 dostępnych)


Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Program:
Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru odpowiednich tekstów literackich dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii i arteterapii w bibliotekach, w świetlicach i przedszkolach.Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem. Poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób borykającymi się z różnymi lękami i problemami, niechętnie czytających, impulsywnych i stosujących agresję i przemoc jako środek zaradczy w rozwiązywaniu konfliktów. Podczas spotkania zostaną przedstawione różne modele postępowania biblioterapeutycznego przeciwdziałające zachowaniom agresywnym, wzmacniające poczucie własnej wartości, wspomagające proces adaptacji dziecka w grupie, wskazujące jak radzić sobie z lękami i stresem. Przedstawione zostaną zabawy diagnostyczno- integracyjne oraz twórcze zabawy biblioterapeutyczne.
Dodatkowe informacje:

Termin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu grupy zainteresowanych, min. 15 osób.

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Odpłatność:
70 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podstawy arteterapii.
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wybrane techniki arteterapeutyczne: biblioterapię, dramoterapię, muzykoterapię i inne.
Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza.
Barbara Pająk
tel.77 453 66 92 w.107
b.pajak@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Konferencja rozpocznie się spektaklem w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Następnie odbędzie się realizacja dwóch modułów programowych: merytorycznego dotyczącego roli książki w podnoszeniu jakości i stylu życia oraz warsztatowo-szkoleniowego służącego podniesieniu umiejętności prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii. W gronie prelegentów znajdą się najwybitniejsi specjaliści kształtujący kierunek biblioterapii w Polsce w ostatnich 20 latach. Będą wśród nich: prezes PTB - Genowefa Surniak, dr Wanda Matras-Mastalerz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Agnieszka Chamera-Nowak - Uniwersytet Warszawski, dr Lidia Ippoldt- Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, dr Elżbieta Zubrzycka - psycholog, prezes GWP, autorka książek dla dzieci o emocjach oraz pracownicy PBW w Opolu: Justyna Jurasz i Joanna Baran.
Dodatkowe informacje:

Opłata konferencyjna zawiera: koszt udziału w warsztatach, bilet na spektakl teatralny, materiały konferencyjne, certyfikat, catering (obiad, śniadanie, kawa i herbata, ciasto, ciepły posiłek), nocleg w pokoju z łazienką, transport z Opola do Niwek i z powrotem. Każdy uczestnik konferencji bierze udział w trzech warsztatach.
Opłatę konferencyjną w kwocie 350 zł proszę wpłacić na konto bankowe
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji
ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
Bank: Millenium
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
W tytule przelewu proszę napisać nr formy 231/konf/PBW/17 i nazwisko uczestnika.
Wpłaty należy dokonać do 27 października 2017 r.

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (12h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-27
Odpłatność:
350 PLN
Termin realizacji:
2017-11-14
- 2017-11-15
Terminarz:
2017-11-14 9.30 - 17.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-11-15 8.45 - 14.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-11-15 8.45 - 14.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2017-11-15 8.45 - 14.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Obszary tematyczne:
Program:
Sieć współpracy i samokształcenia której cele skupione są wokół zagadnień metod i form pracy biblioterapeutycznej oraz wykorzystania mobilnych narzędzi i aplikacji internetowych w edukacji czytelniczej i medialnej.Sieć jest formą współpracy nauczycieli, bibliotekarzy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań oraz przez platformę internetową. Działania sieci organizowane będą w różnych formach spotkań stacjonarnych oraz na platformie cyfrowej.
Dodatkowe informacje:

Uczestnikami sieci mogą być tylko i wyłącznie czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41