Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (7 dostępnych)


Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły lub Przedszkola. Termin do uzgodnienia.

Sposoby prowadzenia zajęć wprowadzających logiczne myślenie i proste zadania z programowania dla najmłodszych dzieci w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej przy pomocy prostych gier, łamigłówek, gier planszowych i ćwiczeń ruchowych.
Czym jest algorytm i myślenie algorytmiczne. Idea programowania wizualnego. Programowanie bez użycia komputera. Gry i zabawy algorytmiczne.
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-10
Odpłatność:
cena indywidualnie negocjowana
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:
I dzień, 4 listopada 2021 r. – RZPWE PBW w Opolu, WSB w Opolu (Wydział Ekonomiczny), OS RZPWE w Niwkach
9.00 – zbiórka w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, ul. Kościuszki 14
9.00-10.00 – przejście do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72, rejestracja, bufet kawowy
10.00-10.10 – powitanie – Lesław Tomczak – dyrektor RZPWE, dr Katarzyna Mizera – dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu
10.10-10.45 – Biblioterapia w izolacji społecznej – dr Wanda Matras-Mastalerz
10.45-11.30 – O kondycji psychicznej w izolacji. Co wiemy o młodzieży online? – dr hab. Jacek Pyżalski
11.30-12.15 – Biblioterapia do higieny psychicznej – Krzysztof Leszczyński
12.15-13.00 – Biblioterapia reministencyjna podczas epidemii Covid-19 – dr Kiriakos Chatzipentidis
13.00-14.00 – lunch, kawa
14.00-14.20 – Biblioterapia w czasie pandemii- czy to może się udać? – Monika Ostrowska-Cichy
14.20-15.00 – Pierwsze wrażenie – pomaga lub szkodzi. Unikanie pułapek – dr Elżbieta Zubrzycka
15.00-15.20 – Bunt i zachowanie ultymatywne w obliczu problemów – współczesna literatura japońska dla young adult – Katarzyna Ryrych
15.20- 15.45 – Rola choreoterapii i bibliioterapii w dobrostanie psychofizycznym - dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik
15.45-18.15 – wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (fakultatywnie w Zamku Górnym w Opolu)
18.15-19.15 – przejazd do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, zakwaterowanie
19.30 – kolacja przy ognisku (w razie niepogody kolacja w jadalni)
II dzień, 5 listopada 2021 r. – Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach
8.00-8.30 – śniadanie,10.30-11.00 – przerwa kawowa,13.00-13.30 – obiad
13.45-14.15 – powrót do Opola
8.30-9.30 – filmowy panel dyskusyjny (wprowadzenie Bolesław Drochomirecki, moderator: Agnieszka Zientarska, paneliści: dr Elżbieta Zubrzycka i in.)
Blok metodyczny – warsztatowy (9.30-13.00)
Warsztaty prowadzone przez Monikę Ostrowska-Cichy, Krzysztofa Leszczyńskiego, Katarzynę Ryrych i dr Dagmarę Łupicka-Szczęśnik
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 320 zł

Cena 220 zł obejmuje: opłatę konferencyjną, catering, materiały konferencyjne, bilet na seans filmowy, bilet do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu lub bilet do Zamku Górnego w Opolu, przejazd uczestników na trasie Opole – Niwki – Opole


W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym Covid-19 informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora ramowy program konferencji może ulec zmianie.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędzie się kiermasz książek w holu Wyższej Szkoły Bankowej.

Każdy uczestnik otrzyma wirtualny bilet czasowy do projekcji filmu oraz materiały warsztatowe i publikację pokonferencyjną z referatami prelegentów.

Kwotę 320 zł należy wpłacić do dnia 28 października 2021 r. na konto nr:
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
(Bank Millennium)
w tytule proszę wpisać swoje imię i nazwisko i nazwę konferencji

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (12h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-28
Odpłatność:
320 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
I dzień, 4 listopada 2021 r. – RZPWE PBW w Opolu,WSB w Opolu (Wydział Ekonomiczny), OS RZPWE w Niwkach
9.00 – zbiórka w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, ul. Kościuszki 14
9.00-10.00 – przejście do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72, rejestracja, bufet kawowy
10.00-10.10 – powitanie – Lesław Tomczak – dyrektor RZPWE, dr Katarzyna Mizera – dziekan WSB w Opolu
10.10-10.45 – Biblioterapia w izolacji społecznej – dr Wanda Matras-Mastalerz
10.45-11.30 – O kondycji psychicznej w izolacji. Co wiemy o młodzieży online? – dr hab. Jacek Pyżalski
11.30-12.15 – Biblioterapia do higieny psychicznej – Krzysztof Leszczyński
12.15-13.00 – Biblioterapia reministencyjna podczas epidemii Covid-19 – dr Kiriakos Chatzipentidis
13.00-14.00 – lunch, kawa
14.00-14.20 – Biblioterapia w czasie pandemii- czy to może się udać? – Monika Ostrowska-Cichy
14.20-15.00 – Pierwsze wrażenie – pomaga lub szkodzi. Unikanie pułapek – dr Elżbieta Zubrzycka
15.00-15.20 – Bunt i zachowanie ultymatywne w obliczu problemów – współczesna literatura japońska dla young adult – Katarzyna Ryrych
15.20- 15.45 - Rola choreoterapii i biblioterapii w dobrostanie psychofizycznym - dr Dagmara łupicka-Szczęśnik
15.45-18.15 – wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (fakultatywnie w Zamku Górnym w Opolu)
18.15-19.15 – przejazd do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, zakwaterowanie
19.30 – kolacja przy ognisku (w razie niepogody kolacja w jadalni)
II dzień, 5 listopada 2021 r. – Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach
8.00-8.30 – śniadanie,10.30-11.00 – przerwa kawowa,13.00-13.30 – obiad
13.45-14.15 – powrót do Opola
8.30-9.30 – filmowy panel dyskusyjny (wprowadzenie Bolesław Drochomirecki, moderator: Agnieszka Zientarska, paneliści: dr Elżbieta Zubrzycka i in.)
Blok metodyczny – warsztatowy (9.30-13.00)
Cztery warsztaty prowadzone przez Monikę Ostrowska-Cichy, Krzysztofa Leszczyńskiego, Katarzynę Ryrych i dr Dagmarę Łupicką-Szczęśnik
Dodatkowe informacje:

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 420 zł

Cena 420 zł obejmuje: opłatę konferencyjną, nocleg z wyżywieniem, catering, materiały konferencyjne, bilet na seans filmowy, bilet do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu lub bilet do Zamku Górnego w Opolu, przejazd uczestników na trasie Opole – Niwki – Opole


W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym Covid-19 informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora ramowy program konferencji może ulec zmianie.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędzie się kiermasz książek w holu Wyższej Szkoły Bankowej.

Każdy uczestnik otrzyma wirtualny bilet czasowy do projekcji filmu oraz materiały warsztatowe i publikację pokonferencyjną z referatami prelegentów.

Kwotę 420 zł należy wpłacić do dnia 28 października 2021 r. na konto nr:
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
(Bank Millennium)
w tytule proszę wpisać swoje imię i nazwisko i nazwę konferencji

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (12h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-28
Odpłatność:
420 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Sieć współpracy i samokształcenia której cele skupione są wokół zagadnień metod i form pracy biblioterapeutycznej oraz wykorzystania mobilnych narzędzi i aplikacji internetowych w edukacji czytelniczej i medialnej.Sieć jest formą współpracy nauczycieli, bibliotekarzy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań oraz przez platformę internetową. Działania sieci organizowane będą w różnych formach spotkań stacjonarnych oraz na platformie cyfrowej.
Dodatkowe informacje:

Uczestnikami sieci mogą być tylko i wyłącznie czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru odpowiednich tekstów literackich dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii i arteterapii w bibliotekach, w świetlicach i przedszkolach.Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem. Poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób borykającymi się z różnymi lękami i problemami, niechętnie czytających, impulsywnych i stosujących agresję i przemoc jako środek zaradczy w rozwiązywaniu konfliktów. Podczas spotkania zostaną przedstawione różne modele postępowania biblioterapeutycznego przeciwdziałające zachowaniom agresywnym, wzmacniające poczucie własnej wartości, wspomagające proces adaptacji dziecka w grupie, wskazujące jak radzić sobie z lękami i stresem. Przedstawione zostaną zabawy diagnostyczno- integracyjne oraz twórcze zabawy biblioterapeutyczne.
Dodatkowe informacje:

Termin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu grupy zainteresowanych, min. 15 osób.

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Odpłatność:
40 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Konferencja on-line

5 listopada 2020
10.00 – 10.10 – powitanie – Lesław Tomczak – dyrektor RZPWE
10.10 – 10.45 – Biblioterapia w aktywizacji i integracji społecznej – dr Wanda Matras-Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
10.45 – 11.15 – Kiedy opowieść staje się ratunkiem. Znaczenie książek dla życia i doświadczenia osób autystycznych – dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste
11.15 – 12.00 – Wpływ zajęć biblioterapeutycznych na zminimalizowanie zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych i osobowości oraz na pokonanie trudności wychowawczych uczniów z dysleksją – dr Mirosława Wójtowicz, Uniwersytet Gdański
12.00 – 12.30 – Bohater zaburzony. Zdrowie psychiczne bohaterów książek dla dzieci i młodzieży – Katarzyna Ryrych, autorka książek dla młodzieży i dorosłych
12.30- 13.00- Dezintegracja rodziny. Co może zrobić dziecko, gdy jego rodzice się rozwodzą – dr Elżbieta Zubrzycka

6 listopada 2020
10.00 – 10.05 – powitanie
10.05 –10.30 – O sile dialogu – współczesna przypowieść o synu marnotrawnym – dyskusja panelowa w oparciu o film ,,Powrót Bena”, eksperci: dr Elżbieta Zubrzycka – psycholog, dr Tomasz Ryrych – literaturoznawca, Bolesław Drochomirecki – filmoznawca, moderator: Agnieszka Zientarska – polonista, filmoznawca.
10.30 – 11.00 – Od książek na receptę do Biblioteki Domowej – doświadczenie pracy z czytelnikiem borykającym się z trudnymi sytuacjami życiowymi na przykładzie bibliotek publicznych w Cambridgeshire – Magdalena Kowalska-Cheffey, Cambridge, Wielka Brytania
Blok metodyczno-warsztatowy
11.00 -11.45 – Wpływ zajęć biblioterapeutycznych na zminimalizowanie zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych i osobowości oraz na pokonanie trudności
11.45 – 12.30- Jak budować skuteczne wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu? – Aleksandra Oszczęda, Fundacja Prodeste
12.30 – 13.15 – Bohater zaburzony – warsztaty wg schematu gestalt therapy – Katarzyna Ryrych

Dodatkowe informacje:

Opłatę konferencyjną w kwocie 200 zł prosimy wpłacić na konto bankowe:

22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

(Bank Millennium) do dnia 3 listopada 2020r.

W tytule przelewu prosimy napisać nr formy 53/konf/PBW/20 oraz swoje imię i nazwisko.


Uczestnicy konferencji trzy dni przed rozpoczęciem sesji otrzymają na adres e-mail (podany w zgłoszeniu) link wraz z instrukcją uprawniający do wejścia na salę konferencyjną on-line. Zaświadczenia zostaną wysłane pocztą. Każdy uczestnik otrzyma materiały warsztatowe i publikację pokonferencyjną z referatami prelegentów.

Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (14h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-03
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podstawy arteterapii.
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wybrane techniki arteterapeutyczne: biblioterapię, dramoterapię, muzykoterapię i inne.
Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się, jeśli zbierze się wystarczająca ilość osób.
Skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nauczyciela bibliotekarza.

Barbara Pająk
tel.774536692 w.107
b.pajak@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-25
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl