Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
Program szkolenia online:
1.Innowacja pedagogiczna. Krótkie przypomnienie zasad i celowości wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkole
2. Innowacja a edukacja regionalna, dlaczego warto wdrażać innowacje ucząc o regionie.
3.Innowacja Śląski ścieżki - studium przypadku, prezentacja dobrych praktyk
4. Wymiana doświadczeń, wnioski na przyszłość.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:
• powtórzą wiadomości na temat innowacji pedagogicznych
• dowiedzą się jak wdrażać innowację pedagogiczną w praktyce edukacyjnej nauczyciela regionalisty
• dowiedzą się jakie korzyści dla szkoły przynosi wprowadzenie innowacji pedagogicznej w ramach edukacji regionalnej
• zapoznają się z dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania innowacji pedagogicznej o tematyce regionalnej
• zapoznają się praktycznymi wnioskami z wprowadzania innowacji na konkretnym przykładzie

Prelegentki:
Izabela Wyppich - nauczycielka plastyki, historii sztuki oraz historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej, tutorka i edukatorka. Koordynatorka Śląskiej Sieci Szkół Debatujących. Członkini grupy Superbelfrzy RP;
przy współpracy Izabeli Szczepańskiej - koordynatorki Programu Niwki
Dodatkowe informacje:
Warsztaty realizowane w ramach cyklu: Znam swoje korzenie – odkrywanie i pielęgnowanie dziedzictwa - Program Niwki 2024 - cykl IV Edukacja regionalna i wielokulturowa
Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele z woj. opolskiego i śląskiego
Dodatkowe informacje:

Miejsce: platforma Zoom
Termin: 21.05.2024 godz. 17.30

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-21
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-05-21
Terminarz:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.07MB 0.0758s