Proszę czekać...

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (253 dostępnych)


Program:
Program warsztatów:
* przygotowanie ciekawych prezentacji
* wykorzystanie książeczek elektronicznych do rozwijania umiejętności pisania
* wykorzystanie platformy Wakelet/Genially do przygotowywania lekcji w jednym miejscu
* inne narzędzia uatrakcyjniające lekcje języka obcego.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-04-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami do udziału w konferencji online "Demokracja w edukacji"

W programie:

Moduł I 10.00-11.30 (wykłady)
10.00 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
10.10 -10.40 „Droga państw zachodnich do demokracji” -prof. Arkadiusz Stempin - UJ/ Uniwersytet we Freiburgu
10.40- 11.00 Historia lubi się powtarzać? Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju- dr Anna Czerner, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
11.00- 11.30 Wychowanie do wolności czy wychowanie w dowolności – nie zjem owsianki - Hanna Franczak, wicedyrektor RZPWE w Opolu

11.30- 11.40 Przerwa

Moduł II 11.40 -13.00 (aktywni uczniowie)
11.40 – 12.25 Demokracja oczami uczniów. Jak ją rozumiem, jak czuję? Co o niej wiem? Co dla niej robię?
Panel aktywizujący z udziałem uczniów klas 6-8 i szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli - moderują: Anna Patelska-Górna i dr Ewelina Policińska, RCRE
12.30-12.50 Demokracja w szkolnictwie wyższym - Iryna Shvets, Uniwersytet Opolski
12.50-13.00 Przerwa

Moduł III 13.00-14.00 (inspiracje dla uczniów i nauczycieli)
13.00-13.20 Szkoła demokracji – szkoła samorządności, dlaczego warto - Renata Laskowska, RCRE
13.20-13.30 Demokracja w szkole – to działa! – na przykładzie projektów RZPWE- Anna Patelska-Górna, RCRE
13.30-14.00 Projekty edukacyjne na rzecz demokracji na przykładzie szkoły w Hiszpanii- z doświadczeń w ramach Programu Erasmus + EDU4Democracy oraz na przykładzie polsko - niemieckich partnerstw międzyszkolnych zawartych w ramach projektu „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji”
14.00 Podsumowanie i zakończenie


Można wziąć udział w całości lub wybranej części (proszę zaznaczyć w zgłoszeniu)
*** Zachęcamy do aktywnego udziału w konferencji, zwłaszcza w części II. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Termin i miejsce spotkania
Środa, 6.04.2022, godz. 10.00 - 14.00 w aplikacji MS Teams

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia powinien dokonać nauczyciel podając w karcie zgłoszenia (w uwagach) przybliżoną liczbę uczniów, którzy wezmą udział w spotkaniu online oraz klasę. W dniu 4 kwietnia (poniedziałek) otrzymacie Państwo link do aplikacji Teams. Można będzie go przesłać uczniom.

Kontakt do organizatorów:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl, tel. 502045358

Ewelina Policińska
epolicinska@rcre.opolskie.pl, tel. 886083160

Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-04-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-04-06
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Program warsztatów online:
* poznanie narzędzia Wakelet, które podczas zdalnego nauczania cieszy się bardzo dużą popularnością
* przykładowe lekcje
* tworzenie lekcji z wykorzystaniem Wakelet
* wykorzystanie narzędzia do gromadzenia materiałów edukacyjnych, do tworzenia tematycznych kolekcji, do realizacji projektów
* przygotowanie kolekcji do współtworzenia z uczniami jako np. forma interakcji podczas lekcji online albo zadania domowego.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.

Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się na platformie Teams jako 2-godzinne spotkanie. Ponadto uczestnicy otrzymają dostęp do platformy Moodle na której zamieszczone zostaną materiały ćwiczeniowe w formie pdf lub filmów do pobrania przez uczestników szkolenia.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-04-01
Odpłatność:
50 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli-bibliotekarzy.


1. Co to jest teatr Kamishibai? (historia, oferta)
2. Praktyczne wykorzystanie możliwości teatru Kamishibai. (wykorzystanie Kamishibai w edukacji i terapii ; scenariusze)
3. Tworzenie scenariuszy i kart ilustracyjnych do gotowych tekstów.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.
Miejsce warsztatów: RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku
ul. K. Miarki 2
46-200 Kluczbork

Ewa Dolata-Makuch
tel.774181698
e.dolata-makuch@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
17:00 – Rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestników – Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE
17:10 – Wykorzystanie drukarki 3D na lekcjach – Tomasz Tomczak – z firmy E - i – T Tomasz Tomczak, Ewelina Langfort (doradca metodyczny z zakresu informatyki)
17:40 – Laboratoria Przyszłości – Witold Jakubek – autor podstawy programowej, współtwórca specyfikacji dla projektu „Laboratoria Przyszłości” dotyczący techniki, Wiesław Bartoszek (doradca metodyczny z zakresu techniki)
18:10 – Poznaj Pixblocks wszechstronne środowisko do nauki programowania - dr Krzysztof Krzywdziński, twórca PixBlocks, dyrektor Akademii PixBlocks, Ryszard Ratuś (doradca metodyczny z zakresu informatyki)
18:40 – Robot mBot, czyli STEM na lekcji – Sebastian Cichoń (doradca metodyczny z zakresu informatyki)
19:10 – Robot edukacyjny Photon wspierający nauczanie na każdym przedmiocie i etapie edukacyjnym – Roland Zimek (konsultant z zakresu informatyki RZPWE)
19:30 - Podsumowanie i zakończenie konferencji - Anna Patelska-Górna (kierownik pracowni PDKOiTI RZPWE)

Celem konferencji jest zapoznanie nauczycieli z ciekawymi formami wsparcia nauczania na różnych przedmiotach przy zastosowaniu narzędzi i programów Technologii Informacyjnej, a w szczególności robotów i programów wspierających programowanie wizualne.
Dodatkowe informacje:

Konferencja dedykowana nauczycielom informatyki i innych przedmiotów. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.
Konferencja odbędzie się online na platformie Teams, w dniu 21.03.2022 r., o godz. 17:00.
Zapisaniu uczestnicy otrzymają link do listy obecności z informacją o tym jak przyłączyć się do konferencji.

Wiesław Bartoszek
wbartoszek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-21
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-03-21
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wykorzystanie maty do kodowania do rozwijania umiejętności myślenia komputacyjnego.
Prezentacja zadań podczas których przedszkolak klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
Ponadto określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy lub jako warsztaty w przedszkolu.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-20
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-10
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:
Warsztaty dotyczące wykorzystania TIK na lekcjach języka obcego. Warsztaty odbędą się w formie online na platfomie Moodle jako tygodniowy kurs.
Program warsztatów:
* przygotowanie ciekawych prezentacji
* wykorzystanie książeczek elektronicznych do rozwijania umiejętności pisania
* wykorzystanie platformy Wakelet/Genially do przygotowywania lekcji w jednym miejscu
* inne narzędzia uatrakcyjniające lekcje języka obcego.
Na platformie zostaną zamieszczone instrukcje, filmy i materiały w pdf dotyczące poszczególnych narzędzi.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-10
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole podstawowej w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej.
Ramowy program warsztatów:
-wykorzystanie ruchu w edukacji dziecka- przykłady zabaw, które możemy wykorzystać w sali lekcyjnej ale również na podwórku, boisku utrwalających słownictwo, zasady gramatyczne,
- zastosowanie multisensoryczności, uczenia się w kontekście,
- rozwijanie koncentracji, uważności dziecka,
-zastosowanie "story maps" i "visuals", metody stacji,
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną autorskie metody Play to Learn More oraz Smart Teachers Play More, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów prowadzonych przez autorki metod Kristin Einarsdottir i Sarah Jane Anthony z Islandii.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-10
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Webinarium wprowadzające do 30-tej edycji Programu Niwki.
W programie:
Garść wzmacniaczy na trudne czasy.
Co nowego w Programie Niwki? Prezentacja oferty doskonalenia na rok 2022.
Harmonogram najbliższych szkoleń.
Kilka słów od prelegentów.
Sprawy organizacyjne.

Dla: nauczycieli języka niemieckiego (jako języka obcego i języka mniejszości narodowej) w przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, oraz nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół realizujących w placówkach edukację regionalną i wielokulturową - z woj. opolskiego i śląskiego.

Zapraszam dotychczasowych i nowych uczestników programu.

Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki
Dodatkowe informacje:

Webinar online w dniu 10.03.2022 godz. 17.30-19.00
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają w dniu konferencji link z dostępem do szkolenia. W zależności od liczby uczestników spotkanie odbędzie się na platformie Zoom lub MS Teams.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-10
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-03-10
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Ewa Schroeter-Kustra
tel.774163475
e.schroeter-kustra@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-06
Odpłatność:
25 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program warsztatów:
* rozwijanie myślenia komputacyjnego, kreatywnego rozwiązywania problemów
* wykorzystanie algorytmów na lekcjach języka angielskiego
* co można zrobić na macie do kodowania
* jak wykorzystać kubeczki, kolorowe kartki, podkładki itd.
* proste aplikacje do nauki kodowania
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy jako tygodniowy kurs na platformie Moodle.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-03-02
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-28
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia online.

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-28
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program 14 dniowego kursu obejmuje:


Moduł 1
Prezentacja materiału z wykorzystaniem narzędzi Voki i Animoto
Moduł 2
Projektowanie zajęć z pomocą kreatora mapy myśli Canva
Zastosowanie Padletu jako narzędzia do pracy i współpracy z i pomiędzy uczniami
Moduł 3
Jak podsumować i udzielić uczniowi informacji zwrotnej zdalnie z pomocą Mentimeter i Answergarden

Podsumowanie i ewaluacja kursu


Dodatkowe informacje:

UWAGA!
Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy. Informacja o rozpoczęciu szkolenia zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail najpóźniej 7 dni pierwszym dniem zajęć.
Szkolenie jest realizowane metodą e-learning na platformie moodle http://kno.rcre.opolskie.pl.
Uczestnicy po zalogowaniu na platformie będą mogli zapoznać się z regulaminem szkolenia, zamieszczonymi materiałami oraz wykonać zadania będące warunkiem ukończenia szkolenia.

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (24h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-20
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl