Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (241 dostępnych)


Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-15
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-15
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
- Analiza przepisów prawa dotyczących uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie zmian w prawie oświatowym od 1 września 2022r
- Procedury i zasady odbywania przygotowania zawodowego z podziałem na pierwsze 2 lata oraz na zakończenie przygotowania do zawodu.
- Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowanie do egzaminu.
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-14
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
1. Mój warsztat pracy i nowe wyzwania
2. Planowanie zajęć
3. Organizacja, merytoryka, metodyka, pomysłowość
4. Współczesne paradygmaty
5. Autoocena i autorefleksja

W czasie warsztatów zajmiemy się przygotowaniem:
- merytorycznym (odświeżenie posiadanej wiedzy, nabycie nowej itd.),
- metodycznym (ustalenie celów, zaplanowanie działań, dobór metod i pomocy dydaktycznych itd.),
- formalno-organizacyjnym,
- autoewaluacją.

Porozmawiamy o planowaniu zajęć, indywidualizacji, różnicowaniu pracy, metodach aktywizujących, korzystaniu z multimediów, współczesnych paradygmatach edukacyjnych, aranżacji przestrzeni edukacyjnej i innych ważnych dla nauczyciela komponentach zajęć.

Szkolenie dedykowane zainteresowanym nauczycielom (poza nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2024-01-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2024-01-31
- 2024-02-22
Terminarz:
2024-02-22 16.00 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Program:
1. Warsztat pracy nauczyciela
2. Planowanie zajęć
3. Organizacja, merytoryka, metodyka, pomysłowość
4. Współczesne paradygmaty
5. Autoocena i autorefleksja

W czasie warsztatów zajmiemy się przygotowaniem:
- merytorycznym (odświeżenie posiadanej wiedzy, nabycie nowej itd.),
- metodycznym (ustalenie celów, zaplanowanie działań, dobór metod i pomocy dydaktycznych itd.),
- formalno-organizacyjnym,
- autoewaluacją.
Porozmawiamy o planowaniu zajęć, indywidualizacji, różnicowaniu pracy, metodach aktywizujących, korzystaniu z multimediów, współczesnych paradygmatach edukacyjnych, aranżacji przestrzeni edukacyjnej i innych ważnych dla nauczyciela komponentach zajęć.

Szkolenie dedykowane nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej.
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2024-01-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:
1. Warsztat pracy nauczyciela
2. Planowanie zajęć
3. Organizacja, merytoryka, metodyka, pomysłowość
4. Współczesne paradygmaty
5. Autoocena i autorefleksja

W czasie warsztatów zajmiemy się przygotowaniem:
- merytorycznym (odświeżenie posiadanej wiedzy, nabycie nowej itd.),
- metodycznym (ustalenie celów, zaplanowanie działań, dobór metod i pomocy dydaktycznych itd.),
- formalno-organizacyjnym,
- autoewaluacją.

Porozmawiamy o planowaniu zajęć, indywidualizacji, różnicowaniu pracy, metodach aktywizujących, korzystaniu z multimediów, współczesnych paradygmatach edukacyjnych, aranżacji przestrzeni edukacyjnej i innych ważnych dla nauczyciela komponentach zajęć.

Szkolenie dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego.
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2024-01-28
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2024-01-24
- 2024-02-17
Terminarz:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-01-15
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie metod i technik zarządzania czasem w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej. Nauczyciele poznają platformy, które mogą wykorzystać na lekcjach z tablicą interaktywną. Każdy z nauczycieli opracowuje przykłady zadań ze swojego przedmiotu. Omawiana jest również strona techniczna tablicy, jej zasoby i możliwości wykorzystania.
Jeśli chodzi o monitor interaktywny prezentowane są możliwości wykorzystania wbudowanego systemu Android oraz wykorzystania monitora wraz z laptopem poprzez HDMI.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Podczas bardzo praktycznego szkolenia poznamy zalety i wady sztucznej inteligencji, przykładowe narzędzia, które pozwolą nauczycielom na szybkie przygotowanie materiałów dydaktycznych typu teksty, prezentacje na konkretne tematy, scenariusze uroczystości szkolnych, karty pracy, quizy, wszelkiego rodzaju ćwiczenia typu prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekstach, testy jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, tworzenie testu na podstawie filmu itd.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej w sali komputerowej lub z dostępem do laptopów. Nauczyciele poznają aplikacje, platformy, generatory do tworzenia własnych zadań, które mogą wykorzystać podczas lekcji. Każdy z nauczycieli opracowuje przykłady zadań ze swojego przedmiotu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.79MB 0.4437s