Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (240 dostępnych)


Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia on-line

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-01
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-01
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia z perspektywy ucznia
– konferencja bezpłatna dla nauczycieli
1. 11.45-12.00 – Poczęstunek kawa i kołacz
2. 12.00 -12.10 - Otwarcie konferencji
3. 12.10 - 12.50 - „Cyberbezpieczeństwo w szkole i życiu prywatnym” – prowadzący Janusz Ustrzycki (Komenda Wojewódzka Policji w Opolu).
4. 12.50 – 13. 30 - „Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia. Perspektywa uczniowska. – prowadzący Maciej Czarnecki uczeń Liceum nr III w Opolu.
5. 13.30 – 14.00 - „Oferta wsparcia edukacji z Narodowego Banku Polskiego” – prowadzący Sławomir Kusz (Narodowy Bank Polski).
6. 14.00 - 14.05 - Podsumowanie konferencji
6. 14.05 – Ciepły poczęstunek
Dodatkowe informacje:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja finansowana przez Narodowy Bank Polski.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Hanna Franczak
tel.774047533
hfranczak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-03-05
Terminarz:
2024-03-05 12:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Program:
Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych
W programie:
- nowe techniki wykonywania dekoracji wielkanocnych, w tym techniki zero waste
- propozycje dekoracji wielkanocnych do realizacji przez uczniów
Dodatkowe informacje:

Termin: 6 marca 2024 r. godz. 15:30
Warsztaty realizowane stacjonarnie ul. Głogowska 27, sala 1.8


Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-05
Odpłatność:
150 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z nowościami związanymi z programem eTwinning, omówiona zostanie platforma ESEP i możliwości jej wykorzystania podczas realizacji projektów eTwinning i Erasmus +. Omówione zostaną również możliwości wykorzystania programu aby rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Opolu, ul. Głogowska 27, 06.03.2024r., sala 1.8 w godzinach 16:00-18:15.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-03-06
Terminarz:
2024-03-06 16:00 - 18:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Program:
Warsztaty skierowane do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematyka obejmuje historię Kamishibai oraz metodykę prowadzenia zajęć czytelniczych z wykorzystaniem Japońskiego Teatru Ilustracji. Celem warsztatów jest zapoznanie z alternatywną metodą pracy z książką i wykorzystanie jej w promocji czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć w bibliotece, świetlicy a także zajęć językowych na wymienionych etapach edukacyjnych.

UWAGA!
Warunkiem realizacji szkolenia jest nabór kompletu uczestników. Termin szkolenia zostanie podany po skompletowaniu uczestników.
Informacja o ewentualnym rozpoczęciu szkolenia i konieczności dokonania opłaty zostanie wysłana na podany adres e-mail w zgłoszeniu ok. 14 dni przed pierwszym dniem zajęć.

Dodatkowe informacje:

Zajęcia realizowane są tylko w Filii w Kędzierzynie-Koźlu:
RZPWE PBW Filia w Kędzierzynie-Koźlu
ul Piastowska 12 (budynek Zespołu Szkół Medycznych, parter)
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Ewa Sojka
tel.774823797
e.sojka@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-15
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem szkolenia jest podniesieni umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej.
1. Poznanie metody NVC czyli Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga.
2. Poznanie różnic w komunikacji, wynikające z różnorodnego nastawienia, doświadczeń i wartości.
3. Kreowanie atmosfery komunikacji opartej na empatii.
4. Poznanie komunikatów prowadzących do równowagi między celem i relacją.
5. Poznanie komunikatów przedstawiających fakty i ocenianie.
6. Poznanie metod wyrażania asertywnych informacji zwrotnych.
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania:
1. W jaki sposób znajomość własnego stylu zachowania wpływa na kontakt z uczniem w klasie wielokulturowej?
2. W jaki sposób w kontakcie z uczniem może pomóc Ci znajomość własnych mocnych i słabych stron?
3. Jak stosować zasadę 3 razy P – aktywne słuchanie?
4. W jakich sytuacjach w pracy zawodowej warto stosować komunikacje asertywną?

Warsztaty zakończy ewaluacja.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty poprowadzą:
Dawid Bachryj – certyfikowany psychoterapeuta CBT, certyfikowany Terapeuta Schematów, certyfikowany trener Odporności Psychicznej,
psycholog.
Anna Patelska-Górna - nauczyciel - konsultant OCE, coach, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
Hanna Franczak - nauczyciel - konsultant OCE, certyfikowany trener grupowy I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
Proszę o informację o skorzystaniu z noclegu i ewentualnym wyborze diety wegetariańskiej.
Szkolenie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dla uczestników forma jest bezpłatna.

Do osób zakwalifikowanych zostanie wysłany e-mali o zakwalifikowaniu się na szkolenie wraz ze szczegółowym programem zajęć.

Hanna Franczak
tel.774047533
hfranczak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-17
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-03-18
- 2024-03-19
Terminarz:
2024-03-18 15.00 - 19.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-03-19 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Plan i program kursu jest opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze 48 godzin i jest zatwierdzony do realizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs prowadzony może być w formie e-learningowej na platformie moodle lub stacjonarnie w Ośrodku Szkoleniowym OCE. Możliwe jest też przeprowadzenie kursu w miejscu wskazanym przez zamawiającego kurs (pracodawcę, który kieruje na kurs swoich pracowników).
Plan nauczania obejmuje poniższe zagadnienia:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (48h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-20
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
- Współpraca nauczycieli historii i WOS;
- Inspiracja- wymiana doświadczeń nauczycieli historii i WOS;
- Rozwój- doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych metod i narzędzi pracy.

Program pierwszego spotkania
- omówienie celów i założeń spotkań;
- diagnoza potrzeb uczestników;
- ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań;
- szczególne warunki realizacji podstawy programowej

Harmonogram i tematyka spotkań:
23 listopada – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Metoda projektu na lekcji.
31 stycznia 2024 r. – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Sztuczna inteligencja na lekcji historii
28 marca 2024 r. – stacjonarnie godz.16:00,
Temat: Lekcja muzealna w CDWNwP, Gry w nauczaniu historii
23 maja 2024 r. – stacjonarnie/online godz. 16:00
Temat: Notatki graficzne na lekcji historii, Wos i HIT
Dodatkowe informacje:

WIR- spotkania nauczycieli historii i WOS to cykl pięciu spotkań w roku szkolnym 2023/2024
Spotkania będą się odbywały stacjonarne i on-line.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2023r. o godz. 16:00 w Opolu ul. Głogowska 27

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-10-05
- 2024-05-23
Terminarz:
2024-03-26 16:00 - 18:15
realizowane w placówce zewnętrznej

2024-05-23 16:00 - 18:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Organizacja kursu jest zgodna z Ramowym planem i programem kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie z 9 września 2021r.:
• kurs trwa nie krócej niż 10 miesięcy;
• liczba godzin – 310, w tym: 250 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych;
• uczestnikiem kursu może być nauczyciel posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych;
• zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę;
• po ukończeniu kursu uczestnik dysponuje wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami w zakresie praktycznego jej zastosowania w trakcie lekcji z dziećmi i młodzieżą;
• po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych;
Dodatkowe informacje:

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie wskazany po zrekrutowaniu grupy.
Kurs nie może trwać krócej niż 10 miesięcy. Zapraszamy

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (250h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-30
Odpłatność:
2600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem niniejszych zajęć jest zwrócenie uwagi na rolę wsparcia społecznego w profilaktyce wypalenia zawodowego, a także poznanie sposobów efektywnej współpracy w interdyscyplinarnych zespołach grona pedagogicznego.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencjach współczesnej edukacji - krytycznego myślenia oraz health literacy - alfabetyzacji zdrowotnej

Treści kształcenia:
1. Krytyczne myślenie jako kompetencja przyszłości i zasób dla zdrowia
2. Health Literacy - alfabetyzacja zdrowotna jako szansa na lepszą jakość życia
3. Sposoby rozwijania umiejętności krytycznego myślenia w szkole
4. Metody zwiększania kompetencji zdrowotnych uczniów
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora szkoły, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel: Poszukiwanie sposobów oceniania wspierającego ucznia w procesie uczenia się i rozwoju osobistym

1. Jakie odczucia wywołuje ocenianie? Motywująca i demotywująca strona oceniania
2. Warunki sprzyjające uczeniu się - zapisy w prawie oświatowym oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
3. Filozofia oceniania kształtującego
4. Techniki i narzędzia oceniania wspierającego ucznia w procesie uczenia się
5. Budowanie informacji zwrotnej
6. Ocena koleżeńska i samoocena
7. Ocenianie w dokumentacji szkolnej
Dodatkowe informacje:

Termin szkolenia należy ustalić bezpośrednio z organizatorem.
te. 502 045 358
apatelska@rcre.opolskie.pl

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Jeśli uczysz innych i chciałbyś/-abyś lepiej przekazywać wiedzę, uatrakcyjnić swój warsztat pracy, nauczyć uczniów tworzyć własne wizualne notatki, tym samym rozwijać ich kreatywność zapraszam na warsztat z podstaw myślografii.

W programie:

- poznanie zalet wynikających z tworzenia wizualnych notatek
- zapoznanie z prostymi technikami rysunkowymi
- budowanie banku ikon
- struktura sketchnotki
- zastosowanie prostych technik wizualizacji myśli
- możliwości wykorzystania myślografii

O terminie szkolenia poinformujemy po zebraniu się grupy.
Dodatkowe informacje:

Koszt udziału w warsztatach wynosi 100 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu (po ustaleniu terminu szkolenia)

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: Myślenie wizualne...

Serdecznie zapraszamy!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Poszukujesz pomysłów na: innowację pedagogiczną, sposób organizacji pracy wychowawcy, zaangażowanie uczniów we współtworzenie szkolnej rzeczywistości, a tym samym rozwijanie ich kompetencji społecznych, kreatywności i przedsiębiorczości? Zapraszam na warsztaty.

Celem szkolenia jest m.in.:
- poznanie sposobów zaangażowania uczniów we współtworzenie szkolnej rzeczywistości
- poznanie koncepcji Uczniowie tworzą szkołę oraz Rada klasowa


Program
1. Partycypacja uczniów w szkole w świetle badań
2. Wybrane koncepcje: Uczniowie tworzą szkołę oraz Rada klasowa
3. Przykładowe tematy i projekty podejmowane przez uczniów
4. Rola nauczyciela, role uczniów
5. Możliwości organizacyjne w zakresie wdrożenia zmian w praktykę szkolną


Dodatkowe informacje:
Termin warsztatów zostanie podany po zebraniu się grupy.
Zajęcia odbędą się w RZPWE w Opolu, ul. Głogowska 27
Dodatkowe informacje:

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
77 404 75 80


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.85MB 0.5427s