Proszę czekać...
Logo RZPWE

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (268 dostępnych)


Program:
Podstawy arteterapii.
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wybrane techniki arteterapeutyczne: biblioterapię, dramoterapię, plastykoterapię oraz elementy muzykoterapii i choreoterapii.
Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza.
W warsztatach cz. II można wziąć udział bez względu na to, czy brało się udział w I cz. szkolenia (akcent na inne dziedziny arteterapii, inne ćwiczenia).
Dodatkowe informacje:

Warunki uczestnictwa (warsztaty w dniu 22.03.2023 r., godz. 15.00-18.00):

- wypełnienie Karty Zgłoszenia (formularz w prawym górnym rogu);
- dokonanie opłaty w kwocie 60 PLN do 20.03.2023 r. na konto bankowe RZPWE:
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 (Bank Millennium)

W przypadku faktury indywidualnej w tytule przelewu prosimy podać: Nr formy 15/W/PBW/23 oraz swoje imię, nazwisko, adres.
W przypadku faktury na instytucję po przesłaniu przez Państwo danych (Nabywca i Odbiorca) zostanie wystawiona faktura zobowiązująca do zapłaty w ciągu 14 dni. W tytule przelewu prosimy podać: Nr formy 15/W/PBW/23 oraz dane Nabywcy i Odbiorcy faktury.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w szkoleniu.
Uwaga: Uczestnictwo w warsztatach ułatwi luźny strój, niekrępujący ruchów oraz wygodne obuwie.

Barbara Pająk
tel.774536692 w.107
b.pajak@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-22
Odpłatność:
60 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres tematyczny:
- czynniki utrudniające proces nauczania (leżące po stronie ucznia, nauczyciela, rodzica),
- proste i skuteczne sposoby pracy z uczniem podczas zajęć indywidualnych i grupowych,
- doświadczenia własne.

• Data: 23. 03. 2023r.
• Czas szkolenia: godzina 16: 30 - 18: 00
• Miejsce: szkolenie odbędzie sie online na platformie Microsoft 365- Teams.
Dodatkowe informacje:

Prowadzący- Monika Pouch:
• oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku, pedagog specjalny w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku
• terapeuta integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku.
• terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i terapii dziecka z autyzmem.- terapeuta integracji sensorycznej;
• certyfikowany Trener Biznesu (American Certification Institute);
• współautorka różnych publikacji dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. serii książek Pewny Start„.Sławomir Kossakowski
skossakowski@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Najnowsze programy nauczania edukacji wczesnoszkolnej
2. Pomoce dydaktyczne- co powinien zawierać dobry podręcznik
3. Pomoce dydaktyczne dla uczniów z SPE
4. Kształcenie na odległość - nowości TIK
Edyta Chołoniewska
echoloniewska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-03-27
Terminarz:
2023-03-27 17.00 - 19.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Ewelina Langfort
elangfort@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-03-27
Terminarz:
2023-03-27 15:00 - 18:00
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-28
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Tematyka:
*prawo oświatowe w praktyce;
*nadzór pedagogiczny:
- obserwacja zajęć w oparciu o arkusz obserwacji, rozmowa poobserwacyjna,
- zajęcia otwarte, rola zespołu obserwacyjnego,
*realizacja pomocy psychologiczno-pedagogiczna w nadzorze wicedyrektora;
*organizacja pracy wicedyrektora - studium przypadku.
Dodatkowe informacje:

Szczegółowy program zostanie przesłany po zakończeniu rekrutacji.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (12h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-28
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
2023-03-30
- 2023-03-31
Terminarz:
2023-03-30 09:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2023-03-31 09:00 - 14:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego w tym:
-programu autorskiego wychowania fizycznego dla wybranego etapu edukacji,
-rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej dla wybranej klasy,
-osnowy lekcyjnej (cyklu tematycznego lekcji),
-konspektu pojedynczej lekcji.

Szkolenie odbędzie się w formule online - 20 godz. (wykład 10 godzin przez MS Teams podzielony na trzy spotkania + 10 godzin praca na platformie Moodle)

Praca na platformie Moodle obejmować będzie do wyboru:
a) wsparcie merytoryczne, konsultacje celem opracowania programu autorskiego oraz planu dydaktyczno-wychowawczego
b) konsultacje, wsparcie celem dokonania modyfikacji, korekty aktualnie realizowanego programu wychowania fizycznego w szkole
c) wydanie opinii o opracowanym programie autorskim uwzględniającej aktualne przepisy prawa oświatowego (zgodność z podstawą programową) oraz współczesne wysokie standardy obowiązujące w metodyce wychowania fizycznego.Dodatkowe informacje:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji.

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje po zrekrutowaniu grupy.

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (20h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Przeglądanie publicznych zasobów
Rejestracja na stronie Genially i tworzenie własnego konta
Przygotowanie interaktywnego obrazu- animacje, dodawanie materiałów zewnętrznych, blokowanie, przesuwanie, rysowanie po slajdzie
Przygotowanie quizu według szablonu- dodawanie slajdów, ustawianie przejść.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli poczatkujących w Genially chcących uatrakcyjnić swoje lekcje o dodatkowe materiały interaktywne w ciekawej szacie graficznej.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* przygotowanie ciekawych prezentacji
* wykorzystanie książeczek elektronicznych do rozwijania umiejętności pisania
* wykorzystanie platformy Wakelet/Genially do przygotowywania lekcji w jednym miejscu
* inne narzędzia uatrakcyjniające lekcje języka obcego.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Założenia metody stacji zadaniowych, cele i efekty
Przykładowa gra i przykładowe zadania
Jak przygotować zadania do metody stacji- kody QR, kody do zamalowania, rebusy, labirynty, szyfry itd.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* narzędzia do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym
* narzędzia do przygotowywania kart pracy interaktywnych i do druku
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Podczas warsztatów uczestnicy poznają przykładowe projekty eTwinning, stronę eTwinning.pl i jej możliwości, dokonają rejestracji do programu. Zaprezentowane zostanie eTwinning Live czyli fora do szukania partnerów, zakładanie projektu, możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.
Podane zostaną przykładowe narzędzia do wykorzystania podczas realizacji projektu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Język edukacji szkolnej
2. Techniki terapeutyczne a kompetencje językowe
3. Obrazkowo nieobrazkowe zadania
3. Rozwijanie sprawności językowych
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym, źródło finansowania - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-04-12
- 2023-04-15
Terminarz:
2023-04-12 16.00 - 20.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2023-04-15 09.00 - 12.00
realizowane w placówce zewnętrznej

Program:
Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole podstawowej w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej.
Ramowy program warsztatów:
-wykorzystanie ruchu w edukacji dziecka- przykłady zabaw, które możemy wykorzystać w sali lekcyjnej ale również na podwórku, boisku utrwalających słownictwo, zasady gramatyczne,
- zastosowanie multisensoryczności, uczenia się w kontekście,
- rozwijanie koncentracji, uważności dziecka,
-zastosowanie story maps i visuals, metody stacji,
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną autorskie metody Play to Learn More oraz Smart Teachers Play More, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów prowadzonych przez autorki metod Kristin Einarsdottir i Sarah Jane Anthony z Islandii.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego szkoły podstawowej.
Podczas warsztatów przygotowana zostanie ciastolina, wprowadzone słownictwo związane z przygotowaniem ciasta a następnie powstaną obrazy z własnoręcznie przygotowanej ciastoliny, które można wykorzystać do ćwiczeń w mówieniu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl