Proszę czekać...
Logo RZPWE

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (277 dostępnych)


Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-02
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-03
Odpłatność:
55 PLN
Termin realizacji:
2022-12-03
Terminarz:
2022-12-03 9.00 - 13.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2022-12-10
Terminarz:
2022-12-10 9.00 - 12.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
* Przedstawienie ciekawych rozwiązań metodycznych w zakresie działalności plastyczno-technicznej o tematyce zimowej i świątecznej.
* Prezentacja różnych sposobów i możliwości wykorzystania w działalności plastycznej ogólnie dostępnych materiałów do wykonania prac
plastycznych o tematyce świątecznej i zimowej.
* Praktyczne wykonanie proponowanych prac wg przedstawionej szczegółowej instrukcji.
* Prezentacja przez uczestników szkolenia własnych propozycji ciekawych prac.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się 05.12.2022r. w NSP w Dytmarowie w godzinach 15:00-17:15.
Są przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powiatu głubczyckiego i prudnickiego.

Małgorzata Ruzik
tel.774361966
mruzik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-05
Terminarz:
2022-12-05 15:00 - 17:15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów w działalności plastycznej.
Propozycje prac, instrukcje, szablony, wzory.
Projektowanie ozdób świątecznych zero waste
Płaskie i przestrzenne formy plastyczne wykonywane ze starych książek i gazet.
Praktyczne wykonanie przykładowych prac.
Alicja Ościłowska
tel.774047563
aoscilowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
140 PLN
Termin realizacji:
2022-12-12
Terminarz:
2022-12-12 16.00 - 19.45
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:


• Ćwiczenia i zabawy edukacyjne stymulujące systemy zmysłowe.
• Ćwiczenia i zabawy sensoryczno–motoryczne.

Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele, specjaliści - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Jeśli Państwo zastanawiacie się:
• o co chodzi: czy dziecko jest niesforne, rozkojarzone, czy może jednak z zaburzeniami rozwojowymi;
• jak pomóc dziecku;
• czy istnieją strategie terapeutyczne możliwe do wprowadzenia przez nauczycieli;
• i czy integracja sensoryczna może stanowić formę profilaktyki?
to serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach.

Prośba o dokonanie wpłaty zostanie uczestnikom przesłana na podany w zgłoszeniu adres e – mail po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Spotkania planowane do realizacji w formie online w dniu 09.12.2022 r., w godz. 16.00 - 19.15

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2022-12-09
Terminarz:
2022-12-09 16 - 19.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
• Przedstawienie ciekawych rozwiązań metodycznych w zakresie działalności plastyczno-technicznej o tematyce zimowej i świątecznej.
• Prezentacja różnych sposobów i możliwości wykorzystania w działalności plastycznej ogólnie dostępnych materiałów do wykonania prac.
• Praktyczne wykonanie proponowanych prac wg przedstawionej szczegółowej instrukcji.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego z gminy Lubrza Wydarzenie odbędzie się 5.12.2022 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie w godzinach 1630-1830

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-05
Terminarz:
2022-12-05 16.30 - 18.30
realizowane w placówce zewnętrznej

Program:
Program:
1. Zmiany w zakresie wymagań egzaminu maturalnego z informatyki
2. Analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się w dniu 06.12.2022, godz. 16:00
Konferencja odbędzie się w formie online na platformie Teams.
Osoby zapisane na konferencję, otrzymają kilka dni wcześniej na podany w zgłoszeniu adres e-mail link do spotkania online.

Szkolenie ma na celu przekazanie informacji nauczycielom na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w roku 2022.
Szkolenia wraz z materiałami metodycznymi mają zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.

Konferencja realizuje priorytet 5. Ministerstwa Edukacji Narodowej

Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-06
Terminarz:
2022-12-06 16:00 - 19:30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Metody i techniki pracy z uczniem oraz zespołem klasowym w przypadku wystąpienia na lekcji różnych zakłóceń.
• Nieakceptowane zachowania uczniów.
• Interwencje wychowawcze.

Dodatkowe informacje:

Prośba o dokonanie wpłaty zostanie uczestnikom przesłana na podany w zgłoszeniu adres e – mail po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Spotkania planowane do realizacji w formie online w dniach: 12.12.2022, 13.12. 2022 w godz. 16 - 18.15.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-06
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-12-12
- 2022-12-13
Terminarz:
2022-12-12 16.00 - 18.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-12-13 16.00 - 18.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Druga edycja Ogólnopolskiej konferencji nauczycieli - "Przestrzeń najbliższa - przestrzeń nieznana"
odbędzie się 8 grudnia 2022 r. w formule hybrydowej (stacjonarnie i online).
PROGRAM:
16:00 – otwarcie konferencji przez dyrektora RZPWE
16:10 – 16:40 Ewelina Antonowicz, Rozkochać w przyrodzie – o wpływie jakości relacji człowieka z naturą na rozwój świadomości obywatelskiej (Przedszkole Publiczne nr 6 w Brzegu)
16:45 – 17:30– dr Magdalena Przysiężna - Pizarska, Czytanie przeszłości z ziemi czyli wykopane tajemnice podczas badań archeologicznych na Opolszczyźnie. (Instytut Śląski )
17:30 – 18:00 – Ewelina Sobiela, Jak oswoić historię? – wykorzystanie metod aktywizujących w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej na lekcjach historii w szkole podstawowej. (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Opolu)
18:00 – 18:10 przerwa
18:10 – 18:40 – Arkadiusz Bronowicki, Jak SMOK stał się operatorem maszyny czasu. (Stowarzyszenie Miłośników Oldskulowych Komputerów)
18:40 – 19:10 – Katarzyna Jasińska, Poznać miejsce – zachować ducha. Kreatywne wykorzystanie legend w edukacji. (Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu)
19:10 – 19:30 – dr Ewelina Policińska, Tam, gdzie lew „spotyka się” z orłem. Rzecz nie tylko o historii regionu (RCRE w Opolu)
19:35 – zakończenie konferencji
Dodatkowe informacje:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Temat: Kreacja problemu zadania warstwowego
Treści: zadania warstwowe i ich walory, przykłady i zastosowanie
Dodatkowe informacje:

Spotkanie realizowane na platformie Teams

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-10
Terminarz:
2022-12-10 09.00 - 12.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Temat: Jestem tutaj, zauważ mnie. Uczeń z problemami w klasie
Treści: praca z dzieckiem z w klasie, wsparcie dziecka i nauczyciela, praktyczne rozwiązania
Dodatkowe informacje:

Szkolenie realizowane na platformie Teams

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-09
Terminarz:
2022-12-09 16.00 - 20.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Tworzenie modeli 3D
Uruchomienie skanera 3D
Wydrukowanie skanowanych modeli
Tworzenie modeli 3D- skanowanie postaci człowieka
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się 08 grudnia 2022r. w godzinach 16:00-18:15 w PSP nr 1 w Prudniku, ul. Armii Krajowej 1.

Ewelina Langfort
elangfort@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-08
Terminarz:
2022-12-08 16:00 - 18:15
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Program:
Program:
- Omówienie ważniejszych zmian w zakresie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych na lata 2023 i 2024 w odniesieniu do nowej podstawy programowej
- Wskazanie nowych wymagań szczegółowych, których opanowanie będzie testowane na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym
- Przedstawienie przykładów zmian w arkuszach egzaminacyjnych na poziomie podstawowym
- Przekazanie wskazówek do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego od 2023 roku.
Dodatkowe informacje:

Konferencja informacyjna dotyczyć będzie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 i odbędzie się w formie online 12 grudnia 2022r. w godzinach 16:30-18:45.
Link do konferencji uczestnicy otrzymają w piątek 9 grudnia na podane w zgłoszeniach adresy mailowe.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-12
Terminarz:
2022-12-12 16:30 - 18:45
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Przeglądanie publicznych zasobów
Rejestracja na stronie Genially i tworzenie własnego konta
Przygotowanie interaktywnego obrazu- animacje, dodawanie materiałów zewnętrznych, blokowanie, przesuwanie, rysowanie po slajdzie
Przygotowanie quizu według szablonu- dodawanie slajdów, ustawianie przejść.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli poczatkujących w Genially chcących uatrakcyjnić swoje lekcje o dodatkowe materiały interaktywne w ciekawej szacie graficznej.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl