Proszę czekać...
Logo RZPWE

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (277 dostępnych)


Program:
Szkoła dla rodziców i wychowawców to program zorientowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym
dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:
Spotkanie 1. Poznanie się, kontakt, integracja
Spotkanie 2. Granice
Spotkanie 3. Uczucia cz.1
Spotkanie 4. Uczucia cz. 2
Spotkanie 5. Zachęcanie dziecka do współpracy
Spotkanie 6. Kary
Spotkanie 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
Spotkanie 8. Zachęcanie do samodzielności
Spotkanie 9. Obsadzanie dziecka w roli i uwalnianie od grania ról
Spotkanie 10. Pomocna pochwała i zachęta
Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowawców, wychowawców internatu i świetlicy, wychowawców w domach dziecka oraz wszystkich zainteresowanych.

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na:

+ przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
+ odnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu
i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.

Szkolenie w wymiarze 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny) będzie się odbywało w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00
w Opolu (ul. Głogowska 27).
Termin rozpoczęcia szkolenia oraz harmonogram spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (40h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel
Wykorzystanie możliwości aplikacji Canva do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Komponenty programu:
- Aplikacja Canva oraz jej podstawowe opcje
- Tworzenie i udostępnianie uczniom atrakcyjnych projektów graficznych
- Wykorzystanie możliwości projektowania online do rozwijania kreatywności uczniów
- Praca grupowa i współpraca przy jednym dokumencie
- Doskonalenie umiejętności korzystania z platformy moodle
Dodatkowe informacje:

UWAGA!
Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy. Informacja o rozpoczęciu szkolenia zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail najpóźniej 7 dni pierwszym dniem zajęć.
Szkolenie jest realizowane metodą e-learning na platformie moodle http://kno.rcre.opolskie.pl.
Uczestnicy po zalogowaniu na platformie będą mogli zapoznać się z regulaminem szkolenia, zamieszczonymi materiałami oraz wykonać zadania będące warunkiem ukończenia szkolenia.
W przypadku, kiedy będziecie Państwo chcieli występować o fakturę na szkołę, prosimy o podanie w zgłoszeniu aktualnych danych Nabywcy i Odbiorcy.

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (14h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Jeśli uczysz innych i chciałbyś/-abyś lepiej przekazywać wiedzę, uatrakcyjnić swój warsztat pracy, nauczyć uczniów tworzyć własne wizualne notatki, tym samym rozwijać ich kreatywność zapraszam na warsztat z podstaw myślografii.

W programie:

- poznanie zalet wynikających z tworzenia wizualnych notatek
- zapoznanie z prostymi technikami rysunkowymi
- budowanie banku ikon
- struktura sketchnotki
- zastosowanie prostych technik wizualizacji myśli
- możliwości wykorzystania myślografii

O terminie szkolenia poinformujemy po zebraniu się grupy.
Dodatkowe informacje:

Koszt udziału w warsztatach wynosi 100 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu (po ustaleniu terminu szkolenia)

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: Myślografia...

Serdecznie zapraszamy!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Rada klasowa to pomysł na: innowację pedagogiczną, sposób organizacji pracy wychowawcy, zaangażowanie uczniów we współtworzenie szkolnej rzeczywistości, a tym samym rozwijanie ich kompetencji społecznych, kreatywności i przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest:
- poznanie zalet funkcjonowania rady klasowej
- zapoznanie z formą organizacji rady klasowej w szkole
- omówienie zasad działania rady klasowej

Program
1. Czym jest "Rada klasowa"
2. Przykładowe tematy podejmowane przez uczniów w ramach RK
3. Rola nauczyciela względem RK
4. Role, jakie pełnia uczniowie jako członkowie RK
5. Przebieg RK - film
6. Możliwości organizacyjne w zakresie wdrożenia RK w praktykę szkolną
7. Perspektywy szerszego zastosowania metody w szkole

Dodatkowe informacje:
Termin warsztatów zostanie podany po zebraniu się grupy.
Zajęcia odbędą się w RZPWE w Opolu, ul. Głogowska 27
Dodatkowe informacje:

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
77 404 75 80


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie realizowane jest na zlecenie dyrektora szkoły, w formie 4 godzinnych warsztatów w szkole/placówce oświatowej lub online

Cel szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji procesów edukacyjnych oraz konstruowania zadań w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i skutecznego uczenia się

Uczestnicy warsztatów poznają różne narzędzia TIK, metody i techniki organizacji zajęć, tworzenia zadań edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wpływające na poprawę efektywności uczenia się.
Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cel: Poszukiwanie sposobów oceniania wspierającego ucznia w procesie uczenia się i w rozwoju osobistym

Ocenianie - jak to postrzegam?
Lubię się uczyć - niekoniecznie na ocenę
Filozofia oceniania kształtującego
Elementy, techniki i narzędzia OK
Budowanie informacji zwrotnej
Ocena koleżeńska i samoocena
Kultura błędu = kultura uczenia się

Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowanie w formie online
Termin realizacji zajęć zostanie przesłany do zgłoszonych osób po zrekrutowaniu grupy.

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Warsztaty skierowane do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematyka obejmuje historię Kamishibai oraz metodykę prowadzenia zajęć czytelniczych z wykorzystaniem Japońskiego Teatru Ilustracji. Celem warsztatów jest zapoznanie z alternatywną metodą pracy z książką i wykorzystanie jej w promocji czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć w bibliotece, świetlicy a także zajęć językowych na wymienionych etapach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje:

Zajęcia realizowane są tylko w Filii w Kędzierzynie-Koźlu:
RZPWE PBW Filia w Kędzierzynie-Koźlu
ul Piastowska 12 (budynek Zespołu Szkół Medycznych, parter)
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Termin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu grupy zainteresowanych.

Ewa Sojka
tel.774823797
e.sojka@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Organizacja kursu jest zgodna z Ramowym planem i programem kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie z 9 września 2021r.:
• kurs trwa nie krócej niż 10 miesięcy;
• liczba godzin – 310, w tym: 250 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych;
• uczestnikiem kursu może być nauczyciel posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych;
• zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę;
• po ukończeniu kursu uczestnik dysponuje wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami w zakresie praktycznego jej zastosowania w trakcie lekcji z dziećmi i młodzieżą;
• po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych;
Dodatkowe informacje:

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie wskazany po zrekrutowaniu grupy.
Kurs nie może trwać krócej niż 10 miesięcy. Zapraszamy

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (250h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-30
Odpłatność:
2600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-29
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Konferencja informacyjna dotyczyć będzie:
- zmian w zakresie wymagań ogólnych egzaminu maturalnego z historii;
- zmian w zakresie wymagań szczegółowych egzaminu maturalnego z historii;
- zastosowania nowych wymagań egzaminacyjnych podczas bieżącej pracy na lekcjach historii.
Dodatkowe informacje:

Konferencja informacyjna dotyczyć będzie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023.
Odbywać się będzie w formie online w terminie:
29 listopada 2023 r. w godzinach 17:00 - 19:15

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Kompetencje społeczno - emocjonalne czyli SEL to…
2. STEAM- owe inspiracje do książki “Gucio” w szkole podstawowej i przedszkolu
3. Gucio HAND MADE na lekcji niemieckiego i nie tylko
4. Podzielmy się pomysłem na zajęcia!

Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowane w ramach cyklu: Wokół jednego tematu na języku niemieckim - Program Niwki 2022 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej
Adresaci szkolenia: Nauczyciele języka niemieckiego uczący w przedszkolu i szkole podstawowej z woj. opolskiego i śląskiego
(oraz zainteresowani tematem nauczyciele na innych etapach nauczania)
Data i miejsce szkolenia: 27.11.2022 (9.00-14.00) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach


Prowadzące: Marta Florkiewicz-Borkowska i Barbara Chyłka
oraz Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-11-27
Terminarz:
Program:
Zapraszamy na ostatni weekend listopada do Niwek. W pierwszym dniu (sobota) tematem przewodnim będzie STEAM (czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) na języku niemieckim.
1. Jak zastosować Metodę 6 klocków oraz STEAM w szkolnej praktyce?
2. Jak łączyć technologię z działaniami manualnymi?
3. Jak wykorzystać druk 3D w trakcie działań dydaktycznych na lekcji języka niemieckiego?
4. Czy Laboratorium Przyszłości ma swoją przyszłość na języku niemieckim?
Przyjedź do Niwek a znajdziesz odpowiedzi na te pytania.
Szkolenie przewidziane jest dla nauczycieli szkół podstawowych, chcących wykorzystać metodę STEAM, 6 Klocków oraz narzędzia z Laboratoriów Przyszłości. Nudy nie będzie!

Aby w pełni zapoznać się z propozycjami nowego duetu Marta FloBo i Basia Chyłka zapraszamy na drugi dzień (niedziela) na spotkanie z książką GUCIO, aby potrenować umiejętności społeczno - emocjonalne.
Obowiązuje oddzielna karta zagłoszenia na warsztaty: "Gucio i jego emocjonalna grzywa - STEAMowe inspiracje na pracę z książką".
Osobom biorącym udział w obu dniach szkoleniowych zaproponujemy również kreatywny spacer oraz wspólne wieczorne szycie tikowych inspiracji.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowane w ramach cyklu: Niemiecki nie tylko z podręcznikiem - Program Niwki 2022 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego
Adresaci szkolenia: Nauczyciele języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego
Data i miejsce szkolenia: 26.11.2022 (9.00-17.00) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Prowadzące: Marta Florkiewicz-Borkowska i Barbara Chyłka
oraz Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki

Wyżywienie i nocleg w ośrodku (w przypadku udziału w dwóch weekendowych warsztatach) bezpłatne dla uczestników z woj. opolskiego i śląskiego.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-11-26
Terminarz:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-25
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Niemiecki bez podręcznika… i bez zeszytu? Jak prowadzić lekcje za pomocą skoroszytu lub segregatora?
Program:
- segregator jako alternatywa dla zeszytu;
- jak wprowadzić i wykorzystać elementy myślenia wizualnego na lekcji?;
- mini lapbook i mini książeczka jako projekty lekcyjne;
- dyskusja, własne pomysły.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowane w ramach cyklu: Niemiecki nie tylko z podręcznikiem - Program Niwki 2022 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego
Adresaci szkolenia: nauczyciele języka niemieckiego z woj. śląskiego i opolskiego
Data i miejsce szkolenia: 25.11.2022 (15.00-18.15) RODNiIP „WOM” w Rybniku
Prowadząca: Beate Botor

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-11-25
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
1. Różnicowanie
2. Odwzorowywanie i planowanie
3. Projektowanie i działanie
4. Wyciszanie
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-11-25
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2022-12-01
- 2022-12-03
Terminarz:
2022-12-01 16.00 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2022-12-03 9.00 - 12.00
szkolenie realizowane poprzez Internet


© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl