Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2020/2021
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (14 dostępnych)


Program:
1. Co się zmieniło w szkolnictwie zawodowym?
2. Nowe możliwości dla ucznia jako efekt zmian.
3. Współpraca szkół podstawowych z pracodawcami.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cel szkolenia: przygotowanie i pomoc nauczycielom w napisaniu autorskiego programu nauczania do zawodu lub modernizacji przykładowego programu nauczania..
Program zawiera instrukcję konstruowania programu nauczania zawodu do podstawy programowej. z 2019 roku. Podczas warsztatów uczestnicy konstruują programy nauczania dostosowane do specyficznych warunków i możliwości szkoły.
1. Podstawa programowa kształcenia zawodowego 2019.
2. Etapy konstruowania planu nauczania zawodu i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Etapy konstrukcji programu nauczania dla zawodu.
Dodatkowe informacje:

Cena przewiduje udział w kursie grupy (2-5 ) nauczycieli z jednej szkoły , którzy chcą napisać lub zmodernizować program nauczania do jednego zawodu. Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zgłosi się się wystarczająca ilość chętnych grup. Odpłatność dotyczy jednej grupy. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 608 502 449

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (20h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-15
Odpłatność:
250 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
1. „Działania ORE wzmacniające potencjał szkół branżowych w obszarze realizacji podstawy programowej i doradztwa zawodowego”- Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

2. „Oferta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe uwzględniające treści nauczania wykraczające poza podstawy programowe kształcenia zawodowego” – Urszula Blicharz Główny Specjalista Wydziału Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji I Kształcenia Zawodowego MEiN

3. „Realizacja koncepcji lifelong learning przez Zintegrowany System Kwalifikacji” – Ewa Frołow i Barbara Lebedowicz Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych

4. „Efektywny e-learning w kształceniu zawodowym – czy jest możliwe ćwiczenia praktycznych umiejętności w kształceniu na odległość” – Joanna Ksieniewicz, ekspert ds. kształcenia na odległość, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

5. #opolskiesiewspiera, wsparcie dla szkół zawodowych w woj. opolskim- Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu, Ambasador Polski Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-13
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-04-13
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach sieci doradców zawodowych.
Tym razem tematem naszego spotkania będzie " Uczeń przed wyborem. Jak pomóc uczniom w podejmowaniu decyzji".
Zapraszam serdecznie - Marta Polanowska
Dodatkowe informacje:

Spotkanie będzie prowadzone w oparciu o książkę "Alchemia kariery" w której myślą przewodnią jest: " świat oszalał, działaj uważnie, przytomnie, roztropnie podejmując odpowiedzialne decyzje i nie czekaj aż ktoś przyniesie ci kwiaty", oraz w oparciu o dokument opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych "Strategia umiejętności 2030".
Zapraszamy

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-24
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli zawodu zaczynających prace w szkole. Tym razem zgodnie oczekiwaniami tematem głównym naszego spotkanie będzie prawo oświatowe oczywiście w zakresie praw i obowiązków nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli zawodu. Porozmawiamy też o zmianach w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz o egzaminie zawodowym dla podstawy programowej z 2019 roku.
Zapraszam serdecznie - Marta Polanowska
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-04
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
1.Zagadnienia autoprezentacji w planie pracy doradcy zawodowego
2. Budowanie kompetencji miękkich w oparciu o potrzeby pracodawcy i przemysłu 4.0
3. Zarządzanie zespołem -pozytywny lider w grupie rówieśniczej
4.Wybrane elementy autoprezentacji-budowanie wizerunku
5.Autoprezentacja online -jak przełamywać bariery w prezentacji
6.Pokolenie „zamkniętego kasku”- bariery emocjonalne i społeczne, czyli jak doradca może wspierać pracę wychowawcy i pedagoga.
7. Magiczna moc autoprezentacji-trening uważności i koncentracji
Dodatkowe informacje:

Warsztaty prowadzi p. Anna Hiller Janik - doradca zawodowy z dużym doświadczeniem, doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego.
Zapraszamy :-)

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-31
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2020-11-21
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenia dla nauczycieli biologii przygotowujących uczniów do matury nt. wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu maturalnym z biologii w roku 2021
2. Analiza porównawcza.
3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem

Szkolenie prowadzone jest w formule blended-learning:
a. część warsztatowa – 4 godziny dydaktyczne obejmuje w/w tematykę
b. praca na platformie Moodle gdzie będą zamieszczone materiały ze szkolenia przydatne do pracy z uczniami– 2 godziny dydaktyczne. Orientacyjny czas pracy uczestnika szkolenia 6 godzin.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 15.30.
Zapraszam serdecznie.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-01
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Celem spotkań jest budowanie warsztatu pracy nauczyciela zawodu.
Dodatkowe informacje:

Sieć współpracy jest przeznaczona dla nauczycieli rozpoczynających pracę jako nauczyciele zawodu lub z krótkim stażem pracy. Realizowana jest w formie cyklicznych spotkań w trakcie roku szkolnego (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec). Każde spotkanie odbywa się w godzinach popołudniowych 15.00-19.00 lub w formie on-line. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października w godzina 15.00-18.00 w siedzibie RCRE przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-12-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-10-07
- 2020-12-03
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności poprzez kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zakres tematyczny jest zgodny z ramowy program kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN i obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.
Dodatkowe informacje:

Uzyskiwane kwalifikacje:
Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 ze zm.).
Adresatami kursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków – ukończyli:
- studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
- studia na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,
oraz osoby, które-
- posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
- posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać lub dzwonić:
e-mail: mpolanowska@rcre.opolskie.pl
tel. 608 502 449

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (150h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-25
Odpłatność:
1200 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem spotkań w ramach sieci Opolskie Doradztwo Zawodowe jest budowanie warsztatu pracy doradcy zawodowego rozpoczynającego pracę. Temat kolejnego spotkania będzie: Jak rozmawiać z rodzicami o doradztwie zawodowym?
Dodatkowe informacje:

Spotkania przeznaczone dla nauczycieli rozpoczynających pracę jako doradcy zawodowi. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w ciągu roku szkolnego (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec) w godzinach południowych (16.00 - 19.00) lub on-line. Kolejne spotkanie odbędzie się 23 listopada w godzinach 16.00- 19.00 w formie on-line

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-11-23
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli szkół medycznych.
Program:
1. Szkoła w dobie pandemii- nauczyciel w dobie pandemii
2. Metodyka nauczania zdalnego
Miejsce spotkania: Park Jurajski w Krasiejowie https://juraparkkrasiejow.pl/
Termin: 27-28 listopada 2020
Dodatkowe informacje:

Program spotkania:
27 listopada:
16.00 - rejestracja uczestników, zakwaterowanie.
16.30 - 19.15- szkoła w środowisku wirtualnym - kompetencje nauczyciela
19.30 - kolacja

28 listopada:
8.00 - śniadanie
9.00- 12.45- e-learning - blaski i cienie
13.00 - obiad
14.00- 17.45 - metodyka nauczania zdalnego
18.00- kolacja

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-15
Odpłatność:
270 PLN
Termin realizacji:
2020-11-27
- 2020-11-28
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Serdecznie zapraszam na warsztaty pt. "Edukacja w czasach pandemii" dla kadry zarządzającej szkół medycznych województwa opolskiego. W ramach spotkania odbędą się warsztaty o następującej tematyce:
1. Co jest możliwe w zdalnej szkole a co nie?
2. Rola i zadania dyrektora szkoły.
3. Metodyka nauczania zdalnego

Miejsce spotkania: Jurapark Kraiejów: https://juraparkkrasiejow.pl/

Termin: 09-10 listopada 2020

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Program:
09 listopada:
9.00 - rejestracja uczestników, zakwaterowanie.
9.30 - 11.00 - "10 ważnych zasad w nauczaniu on-line- rola dyrektora szkoły"
11.15 -12.45 - "Typy nauczania zdalnego, korzyści i wyzwania e-szkoły"
13.00 14.00- obiad
14.00- 17.45 - "Wykorzystanie narzędzi e-learningu w zarządzaniu placówką"
18.00 - kolacja

10 listopada:
8.00 - śniadanie
9.00- 12.30- "Metodyka nauczania zdalnego"
13.00 - obiad
14.00- 14.45 - podsumowanie spotkania

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (1h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-31
Odpłatność:
450 PLN
Termin realizacji:
2020-10-23
- 2020-11-10
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
1. Co się zmieniło w szkolnictwie zawodowym?
2. Nowe możliwości dla ucznia jako efekt zmian.
3. Współpraca szkół podstawowych z pracodawcami.
Dodatkowe informacje:

Znaleźliśmy się w sytuacji nadzwyczajnej, cały proces edukacyjny w sieci...doradztwo zawodowe też. Dajemy radę, w sieci aż gęsto od różnych testów, sprawdzianów osobowości, quizów do wykorzystania. Ten kurs, chociaż w sieci ma za zadanie zmobilizować uczestników do "wylądowania tu i teraz", rozglądnięcia się wokół i zaproponowania uczniom wyposażonym w wiedze o sobie konkretne rozwiązania, drogi kariery jakie oferuje lokalne środowisko. Zapraszam do wspólnej przygody :-)

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-05-04
- 2020-05-15
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie pierwszej pomocy (EDB) i muszą spełniać warunki określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym tzn. ukończyć szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie realizowane zgodnie ustawą przez ratownika medycznego wg. ramowego planu szkolenia, ważne przez okres 5 lat.
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.
Program szkolenia:
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy
2. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy
3. Postepowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
4. Ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych.
5. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody aktywizujące i ćwiczenia praktyczne.
Program uzupełniony będzie o istotne z punktu widzenia nauczyciela problemy w sytuacji odpowiedzialności prawnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej w kontekście zaleceń ministra zdrowia i oświaty do stosowania leków u dzieci przewlekle chorych. Fantomy i materiały medyczne , które będą użyte podczas kursu pozwalają odzwierciedlać w jak najbardziej realistyczny sposób akcje ratunkowe z informacją zwrotną
Organizacja:
Szkolenie zaplanowano w Juraparku w Krasiejowie
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (32h)
Termin zgłoszenia:
2020-09-30
Odpłatność:
780 PLN
Termin realizacji:
2020-10-16
- 2020-10-18
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl