Proszę czekać...

Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (5 dostępnych)


Program:
Wprowadzenie - słów kilka o rozwoju motoryki dużej i małej.
Motoryka mała w treściach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Zabawy i ćwiczenia kształtujące motorykę małą.
Zwykłe przedmioty - niezwykłe zabawy – wymiana doświadczeń.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego z powiatu głubczyckiego i prudnickiego.
Warsztaty odbędą się online w aplikacji Teams w dniu 6.12 .2021r. w godzinach 16.00-18.00
Zarejestrowani uczestnicy pocztą elektroniczną otrzymają od prowadzącego link zapraszający do udziału w szkoleniu.

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-12-06
Terminarz:
2021-12-06 16.00 - 18.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się online w aplikacji w dniu 21.03.2021r. w godzinach 16.00-18.00
Warsztaty dedykowane są nauczycielom wychowania przedszkolnego z powiatu prudnickiego.
Zarejestrowani uczestnicy pocztą elektroniczną otrzymają od prowadzącego link zapraszający do udziału w szkoleniu.

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-06-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-06-21
Terminarz:
Program:
Warsztat ma na celu pokazanie zabawowego sposobu rozwijania umiejętności matematycznych dzieci.
Zaprezentowanie propozycji zabaw i ćwiczeń jako sposobu na aktywną, przejrzystą, przyjemną
i zrozumiałą formę zajęć.
Warsztaty przedstawią zabawy z wybranym materiałem matematycznym. Zaprezentowane propozycje wzbogacą warsztat pracy nauczyciela w rozwijaniu umiejętności liczenia oraz wykonywania działań matematycznych przez dzieci.


Dodatkowe informacje:

Warsztaty część II skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego z powiatu Głubczyckiego, odbędą się z wykorzystaniem aplikacji Teams w dniu 2021-03-22 w godzinach od 16:00 do 18:00. Zarejestrowani uczestnicy pocztą elektroniczną otrzymają od prowadzącego link zapraszający do udziału w szkoleniu

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-03-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-03-22
Terminarz:
Program:
1. Uwarunkowania prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela.
2. Procedura postępowania oraz zakres oceny pracy.
3. Procedura odwoławcza nauczyciela.
Dodatkowe informacje:

Konferencja online odbędzie się dnia 1.03.2021 r w godz. od 16 do 19. w aplikacji Terms.
Konferencja dedykowana nauczycielom wychowania przedszkolnego z powiatu prudnickiego.

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-03-01
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
1.Przedstawienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
2. Rodzaje nauczycielskiej odpowiedzialności.
3. Omówienie procedury dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
4.Tryb postępowania dyscyplinarnego-kary.
5. Dyskusja
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się 16.11.2020r. w formie online, w godzinach 16:00-18:00 i jest przeznaczona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na adresy mailowe link dostępu do platformy Teams.

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-11-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl