Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2020/2021
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (4 dostępnych)


Program:
1.Uwarunkowania prawne dot. oceny pracy nauczyciela ( ew. podstawa prawna).
2.Procedura postepowania oraz zakres oceny pracy.
3.Procedura odwoławcza.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się 01.03.2021r. online i przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego powiatu opolskiego ziemskiego.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-03-01
Terminarz:
2021-03-01 16:30 - 19:30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
* Zapoznanie z metodą projektu edukacyjnego
* Wykorzystanie programu eTwinning w pracy nauczyciela przedszkola.
Szkolenie odbędzie się 18 lutego 2021r. na platformie Teams w godzinach 17:00-19:00.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego powiatu opolskiego ziemskiego.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Warsztaty maja na celu ukazanie kreatywnych zabaw matematycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej wych. przedszkolnego.Propozycje zabaw uatrakcyjnią zajęcia matematyczne związane z poznawaniem liczb w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym oraz z umiejętnościami związanymi z wykonywaniem działań matematycznych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty skierowane do nauczycieli wych. przedszkolnego z powiatu opolskiego ziemskiego, odbędą się z wykorzystaniem aplikacji Teams w dniu 2020-12-14, w godzinach:od 16.00-18.00.Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link zapraszający na warsztaty.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2020-12-11
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-12-14
Terminarz:
Program:
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
* zapoznanie nauczycieli z podstawą prawną dotyczącą awansu zawodowego;
* warunki rozpoczęcia stażu
* czas trwania stażu
* skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
* zadania opiekuna stażu
* sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
* wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Dobrzeniu Wielkim 26.10.2020r. w godzinach 16:00-18:00.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (2h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-10-26
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl