Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (4 dostępnych)


Program:
Program:
1. Co zamiast sprawdzianów
2. Sprawdzać, żeby rozwijać
3. Alternatywa sprawdzianu a samoświadomość edukacyjna ucznia

Poszukamy alternatywy dla sprawdzianów i kartkówek, sposobu na rozwijanie samodzielności poznawczej uczniów i ich odpowiedzialności za własny proces uczenia się.
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-02-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-03-09
Terminarz:
2024-03-09 09.00 - 12.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
- Współpraca nauczycieli historii i WOS;
- Inspiracja- wymiana doświadczeń nauczycieli historii i WOS;
- Rozwój- doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych metod i narzędzi pracy.

Program pierwszego spotkania
- omówienie celów i założeń spotkań;
- diagnoza potrzeb uczestników;
- ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań;
- szczególne warunki realizacji podstawy programowej

Harmonogram i tematyka spotkań:
23 listopada – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Metoda projektu na lekcji.
31 stycznia 2024 r. – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Sztuczna inteligencja na lekcji historii
28 marca 2024 r. – stacjonarnie godz.16:00,
Temat: Lekcja muzealna w CDWNwP, Gry w nauczaniu historii
23 maja 2024 r. – stacjonarnie/online godz. 16:00
Temat: Notatki graficzne na lekcji historii, Wos i HIT
Dodatkowe informacje:

WIR- spotkania nauczycieli historii i WOS to cykl pięciu spotkań w roku szkolnym 2023/2024
Spotkania będą się odbywały stacjonarne i on-line.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2023r. o godz. 16:00 w Opolu ul. Głogowska 27

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-10-05
- 2024-05-23
Terminarz:
2024-03-26 16:00 - 18:15
realizowane w placówce zewnętrznej

2024-05-23 16:00 - 18:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego w tym:
-programu autorskiego wychowania fizycznego dla wybranego etapu edukacji,
-rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej dla wybranej klasy,
-osnowy lekcyjnej (cyklu tematycznego lekcji),
-konspektu pojedynczej lekcji.

Szkolenie odbędzie się w formule online - 20 godz. (wykład 10 godzin przez MS Teams podzielony na trzy spotkania + 10 godzin praca na platformie Moodle)

Praca na platformie Moodle obejmować będzie do wyboru:
a) wsparcie merytoryczne, konsultacje celem opracowania programu autorskiego oraz planu dydaktyczno-wychowawczego
b) konsultacje, wsparcie celem dokonania modyfikacji, korekty aktualnie realizowanego programu wychowania fizycznego w szkole
c) wydanie opinii o opracowanym programie autorskim uwzględniającej aktualne przepisy prawa oświatowego (zgodność z podstawą programową) oraz współczesne wysokie standardy obowiązujące w metodyce wychowania fizycznego.Dodatkowe informacje:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji.

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje po zrekrutowaniu grupy.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (20h)
Termin zgłoszenia:
2024-06-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cykliczne (kwartalne) spotkania w sieci dla szkolnych koordynatorów należących do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Planowane są 4 spotkania do 4 godzin dydaktycznych + praca własna na palatformie e-learningowej.

Zaświadczenia będą wydawane po cyklu spotkań. Uczestnicy otrzymają też materiały dydaktyczne.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 września o godz. 17.00 online (link do spotkania przesyłany jest bezpośrednio na adres e-mailowy koordynatora)
Drugie spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 online
Trzecie spotkanie: marca 2024
Czwarte spotkanie: czerwca 2024
Dodatkowe informacje:

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu pedagogiki zdrowia, autor licznych publikacji naukowych (książek, artykułów) z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także podręczników dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zdrowotnej w środowisku edukacyjnym m.in. Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia wyd. Difin Warszawa 2018, czy książki pt. Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (22h)
Termin zgłoszenia:
2024-12-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-09-21
- 2024-03-21
Terminarz:
2024-03-21 17.00 - 19:00
szkolenie realizowane poprzez Internet


© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.27MB 0.1591s