Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2020/2021
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (205 dostępnych)


Program:
Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli zawodu zaczynających prace w szkole. Tym razem zgodnie oczekiwaniami tematem głównym naszego spotkanie będzie prawo oświatowe oczywiście w zakresie praw i obowiązków nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli zawodu. Porozmawiamy też o zmianach w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz o egzaminie zawodowym dla podstawy programowej z 2019 roku.
Zapraszam serdecznie - Marta Polanowska
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-04
Terminarz:
2021-02-04 15.00 - 18.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
 Opis zmian – wymagania szczegółowe IV etap poziom rozszerzony informatyka
 Zakres wprowadzanych zmian w egzaminie maturalnym
 Ćwiczenia praktyczne – analiza zadań maturalnych
Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-04
Terminarz:
2021-02-04 16.00 - 20.30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Forma w dniu 04.02.2021, godz. 16:00
Program:
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji nauczycielom na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w roku 2021.
Szkolenia wraz z materiałami metodycznymi mają zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.
Program:
1. Opis zmian – wymagania szczegółowe IV etap poziom rozszerzony informatyka
2. Zakres wprowadzanych zmian w egzaminie maturalnym
3. Ćwiczenia praktyczne – analiza zadań maturalnych
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji nauczycielom na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021.
Szkolenia wraz z materiałami metodycznymi mają zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.
Program:
1. Opis zmian – wymagania szczegółowe
2. Zakres wprowadzanych zmian w egzaminie ósmoklasisty
3. Ćwiczenia praktyczne – analiza zadań
Dodatkowe informacje:

Planowane są dodatkowe 2 h na platformie

Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-08
Terminarz:
2021-02-08 15.00 - 17.30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego w 2021 roku, informujące o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych. Szkolenie odbywa się według materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na szkoleniach organizowanych przez ORE.
Cele szkolenia:
Uczestnicy:
• Poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym
• Poznają zasady wdrażania ww. zmian

Szkolenie prowadzone jest w formule blended-learning:
11.02.2021 Część wykładowo-warsztatowa – 4 godziny dydaktyczne obejmuje tematykę:
• Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 w zakresie języka niemieckiego.
• Analiza porównawcza.
• Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
12.02.2021 Praca własna na platformie Moodle moderowana – 2 godziny dydaktyczne
Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-11
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego, przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku, informujące o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych. Szkolenie odbywa się według materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na szkoleniach organizowanych przez ORE.
Cele szkolenia:
Uczestnicy:
• Poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty
• Poznają zasady wdrażania ww. zmian
Szkolenie prowadzone jest w formule blended-learning:
1. Część wykładowo-warsztatowa – 4 godziny dydaktyczne obejmuje tematykę:
• Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie języka niemieckiego.
• Analiza porównawcza.
• Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
2. Praca własna na platformie Moodle moderowana – 2 godziny dydaktyczne.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowane w dwóch częściach:
09.02.2021 (16.00-19.00) online na platformie Zoom
10.02.2021 (godziny popołudniowe) - praca własna na platformie Moodle moderowana

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-09
- 2021-02-10
Terminarz:
2021-02-09 16.00 - 19.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2021-02-10 16.30 - 18.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
• prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu maturalnego z historii na rok szkolny 2020-21
• praca z materiałami źródłowymi,
• prezentacja modelu pracy z uczniami.
Dodatkowe informacje:

Miejsce realizacji szkolenia:
* MS Teams - część wykładowa (ok. 4 godz.)
* platforma edukacyjna Moodle - część samokształceniowa (2 godz.).
Link na szkolenie zostanie przesłany do Państwa po zakończeniu rekrutacji.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-09
- 2021-02-10
Terminarz:
2021-02-09 14:00 - 19:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2021-02-10 15:00 - 17:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Cel:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.
Treści:
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Podstawy prawne
Przyczyny opracowania wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Wybór wymagań egzaminacyjnych
Kto pracował nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych
Etapy pracy nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych
Wymagania z podstawy programowej, które nie będą sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Przykłady zadań, które sprawdzają umiejętności nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie w roku szkolnym 2020/2021
Modyfikacja arkuszy egzaminacyjnych z matematyki
Zmiana w standardowych i dostosowanych arkuszach egzaminacyjnych
Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Dodatkowe informacje:

Szkolenie online na Microsoft Teams i platormie moodle.

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-10
Terminarz:
2021-02-10 15:30 - 20:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Program:
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji nauczycielom na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2021.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty prowadzą: dr Beata Bułka i Ireneusz Podolak
Zaplanowane są również dodatkowe 2 godziny na platformie moodle.

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-09
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-09
Terminarz:
2021-02-09 16:00 - 19:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Tematyka szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:
• Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie języka angielskiego
• Analiza porównawcza
• Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli języka angielskiego szkoły podstawowej.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie Teams w dniu 15 lutego 2021r. o godzinie 16:30. Uczestnicy otrzymają link do udziału w szkoleniu na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-15
Terminarz:
2021-02-15 16:30 - 18:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenia dla nauczycieli WOS informujących o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych z WOS na egzaminie maturalnym w roku 2021
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-16
- 2021-02-17
Terminarz:
2021-02-16 14 00 - 19 00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2021-02-17 15 00 - 19 00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i organizacji atrakcyjnych szkolnych/międzyszkolnych wydarzeń sportowych.

Tematyka szkolenia.
Rodzaje imprez i ich specyfika.
Cele i funkcje szkolnych zawodów sportowych.
Uregulowania prawne w obszarze obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wskazówki metodyczne niezbędne w skutecznym planowaniu imprezy.
Zasady opracowania programu, harmonogramu, scenariusza, regulaminu, kosztorysu przedsięwzięcia.
Bezpieczeństwo i obsługa szkolnych, międzyszkolnych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Strategia promocji imprezy.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje o sposobie i terminie płatności zostaną przesłane do Państwa po zrekrutowaniu grupy.
Warsztaty realizowane są w formie online.

dr Paweł F. Nowak
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-15
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cel:
Poznanie sposobów i technik pracy nad własnym dobrostanem.

Treści kształcenia:
1. Czym jest dobrostan i dlaczego warto go rozwijać?
2. Jakość życia nauczycieli - pomiar i wnioski
3. PERMA, czyli przewodnik do szczęścia.
4. Alfabet szczęścia w trosce o dobrostan.
5. „Projekt dobre życie” – osobisty narzędziownik nad zwiększaniem szczęścia.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje o sposobie i terminie płatności zostaną przesłane do Państwa po zrekrutowaniu grupy.
Warsztaty realizowane są w formie online wspólnie z Joanną Baran

dr Paweł F. Nowak
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-15
Odpłatność:
60 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty - język angielski
Szkolenie online 4h + 2h pracy własnej na platformie Moodle
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-17
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-18
Terminarz:
2021-02-18 16.00 - 19.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Tematyka szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:
• Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 w zakresie języka angielskiego
• Analiza porównawcza
• Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
Szkolenie jest bezpłatne.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie Teams w dniu 22 lutego 2021r. o godzinie 16:30. Uczestnicy otrzymają link do udziału w szkoleniu na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-22
Terminarz:
2021-02-22 16:30 - 18:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl