Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (3 dostępnych)


Program:
Serdecznie zapraszam na seminarium dla kadry zarządzającej szkół medycznych województwa opolskiego. W ramach spotkania odbędą się warsztaty o następującej tematyce:
1. Jak diagnozować swoją placówkę na podstawie profilu szkoły? - prowadząca Jolanta Jędrzejczak nauczyciel konsultant pracowni zarządzania i wsparcia psychologiczno - pedagogicznego
2. Typy osobowości i charakterystyczne dla nich sposoby komunikacji- prowadząca Hanna Franczak - wicedyrektor RZPWE
3. Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji- Marta Polanowska nauczyciel konsultant pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego
4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela od 01.09.2019 roku - Ireneusz Podolak nauczyciel konsultant pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego
5. Żeby chciało się chcieć dorosłym uczniom pracować- Krystyna Dąbek nauczyciel konsultant pracowni dydaktyki kształcenia ogólnego o technologii informatycznych.
Miejsce spotkania: Niwki ul. Wiejska 17
Termin: 18-20 listopada 2019
Dodatkowe informacje:

Program:
18 listopada:
9.00 - rejestracja uczestników, zakwaterowanie.
9.30 - 13.00- "Żeby chciało się chcieć dorosłym uczniom pracować"
13.00 - obiad
14.00- 17.30 - Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
18.00 - kolacja

19 listopada:
8.00 - śniadanie
9.00- 12.30- Typy osobowości i charakterystyczne dla nich sposoby komunikacji
13.00 - obiad
14.00- 17.30 - Jak diagnozować swoją placówkę na podstawie profilu szkoły?
18.00 - kolacja

20. listopada:
8.00 - śniadanie
9.00- 12.30 - Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela
13.00 - obiad

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (25h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-14
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Europejskie szkoły demokracji i partycypacji. STEAM-owe projekty.
Seminarium polsko-niemieckie w projekcie ESDiP - Moduł 6
Program:
Program skierowany do dyrektorów i nauczycieli- uczestników trwającego projektu "Europejskie szkoły demokracji i partycypacji" (2017-2019). Moduł 6


Cele modułu 6 to:
• poszukiwanie inspiracji mających na celu zwrócenie uwagi uczniów na ważne w ich otoczeniu sprawy,
• uświadomienie, że poprzez uważność oraz podjęcie inicjatywy możemy małymi krokami uczynić nasz świat jeszcze lepszym,
• wykorzystanie koncepcji STEAM w projektach wymiany polsko-niemieckiej,
• podsumowanie działań związanych z kształtowaniem kompetencji kultury demokratycznej i partycypacji uczniów w życiu szkoły oraz lokalnej społeczności.
Dodatkowe informacje:

Nowa edycja polsko - niemieckiego seminarium kontaktowego zaplanowana jest w roku 2020. Rekrutacja od kwietnia.
Zapraszamy

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (20h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-10
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-10-22
- 2019-10-24
Terminarz:
2019-10-22 17.00 - 18.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-10-23 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-10-24 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
„Ziemia śląska jest tak bardzo piękna, tak bardzo podobna do tego uśmiechu zamyślonej dziewczyny młodej, iż niedziwota, że zamieszkał ją nie tylko człowiek, ale całe grono przeróżnych duszków i bożąt”
Gustaw Morcinek

Serdecznie zapraszamy nauczycieli – miłośników śląskiej kultury i literatury na spotkanie poświęcone śląskim legendom.
W ramach seminarium będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się ze światem wartości ukazanym w legendach i podaniach śląskich z perspektywy szkoły i przedszkola (w kontekście priorytetów MEN i podstawy programowej kształcenia ogólnego), oraz propozycjami metodycznymi, czyli będzie mowa o tym, jak można zaprezentować legendę podczas zajęć w szkole i przedszkolu podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
Dowiecie się czym jest papierowy teatr - czyli teatr, w którym nie ma ról do nauki na pamięć. Przekonacie się, że to narzędzie – to praca na emocjach, uczenie empatii, analizowanie, ustalanie hierarchii, praca w grupie, planowanie i nauka odpowiedzialności. Uczestnicy będą mogli poznać zasady pracy z papierowym teatrem na lekcjach i zajęciach pozaszkolnych, samodzielnie przygotować postaci i scenerię oraz odegrać krótkie scenki z legend, jak również dowiedzieć się jak prowadzić zajęcia z elementami biblioterapii.
Ponadto dowiecie się Państwo jak stworzyć kalendarz legend i opowieści, a także jak zorganizować pokaz papierowego teatru na większą skalę.
Dodatkowe informacje:

Seminarium skierowane jest do nauczycieli propagujących zagadnienia regionalizmu i wielokulturowości Śląska (m.in. n-li języka polskiego, języków obcych, języka mniejszości narodowej, historii, geografii, WOS, biblioteki, edukacji wczesnoszkolnej, sztuki oraz opiekunów kół regionalnych ze wszystkich typów szkół)
Udział w seminarium dla nauczycieli z woj. opolskiego i śląskiego jest bezpłatny.
Szczegółowy harmonogram seminarium w opracowaniu.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (24h)
Termin zgłoszenia:
2019-09-11
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-09-13
- 2019-09-15
Terminarz:
2019-09-13 16.00 - 19.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-09-14 9.00 - 18.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-09-15 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41