Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (3 dostępnych)

Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Program:
Głównym celem seminarium jest ukazanie nauczycielom (głównie germanistom) prowadzącym przedmiot "Własna historia i kultura" oraz nauczycielom różnych przedmiotów propagujących zagadnienia dotyczące regionalizmu i wielokulturowości, możliwości realizacji treści historycznych odnoszących się do trudnej historii na Śląsku. Do tej pory pojawiło się stosunkowo niewiele materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, którzy nie posiadają gruntownego wykształcenia historycznego. Dlatego niniejsze spotkanie/ warsztaty mają wyposażyć nauczycieli w kluczowe wiadomości z dziejów Śląska i wskazać możliwości realizacji ciekawych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Chcemy wspomóc nauczycieli zarówno materiałami jak i wskazówkami dydaktycznymi, które ułatwią im pracę z uczniami.

W programie:
• Merytoryczne wprowadzenie dotyczące kontrowersyjnych wydarzeń historii z perspektywy polskiej i niemieckiej;
• Kompetencje nauczyciela przedmiotu "Własna historia i kultura";
• Warsztaty dydaktyczne: przedmiot "Własna historia i kultura" oraz zajęcia z regionalizmu – jako szansa ukazania trudnej historii Śląska (tematyka uzależniona od potrzeb uczestników).
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe seminarium (17-18.11.2017) w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.
Prowadzenie: dr Marcin Böhm i dr Anna Gołębiowska - pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (12h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-17
- 2017-11-18
Terminarz:
2017-11-17 15.30 - 19.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-11-18 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
• poznanie przestrzeni Górnego Śląska jako regionu zróżnicowania kulturowego przez poszukiwanie, odkrywanie i przeżywanie
• pogłębienie wiedzy o kulturowym i wielokulturowym dziedzictwie Górnego Śląska
• kształtowanie postaw kreatywności oraz dialogu międzykulturowego

Program:
29.09.2017 r.
I. Nauczanie polisensoryczne w teorii i praktyce edukacji regionalnej i wielokulturowej.
II. Górny Śląsk jako pogranicze państwowe, etniczne i wielokulturowa przestrzeń.
30.09.2017 r.
III. Szlakiem wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska (wycieczka - warsztaty terenowe).
01.10.2017 r.
IV. Edukacja regionalna i wielokulturowa jako integralna część procesu dydaktyczno wychowawczego - inspiracje i poszukiwania.
V. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, otwarta na nowe wyzwania i wrażliwa na znaki czasu - wnioski i refleksje.
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Dla nauczycieli różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół z woj. opolskiego i śląskiego, popularyzujących historię regionu i wielokulturowość.
Termin: 29.09.2017-1.10.2017
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (24h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-29
- 2017-10-01
Terminarz:
2017-09-29 16.00 - 20.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-09-30 8.00 - 18.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2017-10-01 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Projekt jest międzynarodowym -polsko-niemieckim- wydarzeniem kulturalnym mającym na celu przybliżenie nauczycielom z województwa opolskiego oraz regionu Nadrenia -Palatynat wspólnych dla Polski i Niemiec lub charakterystycznych, typowych dla regionu opolskiego miejsc pamieci świadczących o powiązaniach historycznych oraz kulturowych Polaków, Ślązaków i Niemców i utrwalenie ich w formie cyfrowej fotografii oraz prezentacji multimedialnej, które zaprezentowane zostaną podczas wystawy zwieńczajacej plener.
Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (40h)
Termin zgłoszenia:
2015-09-01
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41