Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (38 dostępnych)


Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Program:
Grupa matematyczno-przyrodnicza przeznaczona dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej
Termin: 08.12 ( piątek) 14:00-20:15 oraz 10.12 ( niedziela) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Internet bogactwem materiałów do wykorzystania podczas lekcji
Moduł: Cyfrowo na lekcjach
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-07
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-08
- 2017-12-10
Terminarz:
2017-12-08 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-10 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli humanistów pracujących w szkole podstawowej
Termin: 07.12 (czwartek) 14:00-20:15 oraz 09.12 (sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela humanisty
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-07
- 2017-12-09
Terminarz:
2017-12-07 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-12-09 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli języków obcych pracujących w szkole podstawowej
Termin: 05.12 (wtorek) 14:00-20:15 oraz 07.12 (czwartek) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Moduł: Kodowanie na lekcjach języka obcego
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-05
- 2017-12-07
Terminarz:
2017-12-05 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-07 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
Grupa matematyczno-przyrodnicza przeznaczona dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej
Termin: 01.12 (piątek) 14:00-20:15 oraz 09.12 (sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Internet bogactwem materiałów do wykorzystania podczas lekcji
Moduł: Cyfrowo na lekcjach
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-01
- 2017-12-09
Terminarz:
2017-12-01 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-09 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Grupa programistyczna przeznaczona dla nauczycieli I etapu edukacyjnego
Termin: 01.12 ( piątek) 8:30-14:45 oraz 07.12 (czwartek) 8:30-14:45
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Jak wprowadzać elementy programowania na I etapie edukacyjnym
Moduł: Gry i zabawy algorytmiczne
Moduł: Środowisko Scratch Junior

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-01
- 2017-12-07
Terminarz:
2017-12-01 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-12-07 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa V- dla nauczycieli I etapu edukacyjnego
Termin: 26.11 ( niedziela) 9:00-15:15 oraz 10.12 ( niedziela) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Po co TIK w szkole? Po co TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Moduł: TIK na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej- pomysły i inspiracje
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-26
- 2017-12-10
Terminarz:
2017-11-26 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-12-10 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Grupa dla nauczycieli humanistów pracujących w szkole podstawowej
Termin: 26.11 ( niedziela) 9:00-15:15 oraz 06.12 (środa) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela humanisty
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-26
- 2017-12-06
Terminarz:
2017-11-26 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-12-06 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli informatyki szkoły podstawowej
Termin: 25.11 (sobota) 9:00-15:15 oraz 02.12 (sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Zapoznanie ze środowiskiem pracy w języku Python
Moduł: Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
Moduł: Przykładowe zadania do zastosowania na zajęciach z uczniami
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-25
- 2017-12-02
Terminarz:
2017-11-25 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-12-02 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli informatyki szkoły podstawowej
Termin: 27.11 (poniedziałek) 8:30-14:45 oraz 05.12 (wtorek) 8:30- 14:45
Program;
Moduł : : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Zapoznanie ze środowiskiem pracy w języku Python
Moduł: Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
Moduł: Przykładowe zadania do zastosowania na zajęciach z uczniami

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-27
- 2017-12-05
Terminarz:
2017-11-27 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-12-05 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa VII przeznaczona dla nauczycieli języków obcych pracujących w szkole podstawowej
Termin: 30.11 ( czwartek) 14:00-20:15 oraz 06.12 (środa) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Moduł: Kodowanie na lekcjach języka obcego
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-30
- 2017-12-06
Terminarz:
2017-11-30 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-12-06 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
Grupa programistyczna przeznaczona dla nauczycieli I etapu edukacyjnego
Termin: 23.11 (czwartek) 8:30-14:45 oraz 28.11 (wtorek) 8:30-14:45
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Jak wprowadzać elementy programowania na I etapie edukacyjnym
Moduł: Gry i zabawy algorytmiczne
Moduł: Środowisko Scratch Junior


Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-23
- 2017-11-28
Terminarz:
2017-11-23 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-11-28 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli II etapu edukacyjnego zainteresowanych programowaniem
Termin: 20.11 ( poniedziałek) 8:30-14:45 oraz oraz 29.11 ( środa) 8:30-14:45
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Korzystanie z portalu Scratch
Moduł: Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
Moduł: Przykładowe zadania i scenariusze do zastosowania na zajęciach z uczniami

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-20
- 2017-11-29
Terminarz:
2017-11-20 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-11-29 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa IV dla nauczycieli I etapu edukacyjnego
Termin: 14.11 ( wtorek) 14:00-20:15 oraz 05.12 ( wtorek) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Po co TIK w szkole? Po co TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Moduł: TIK na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej- pomysły i inspiracje
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-13
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-14
- 2017-12-05
Terminarz:
2017-11-14 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-05 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli II etapu edukacyjnego zainteresowanych programowaniem
Termin: 16.11 (czwartek) 8:30-14:45 oraz 24.11 (piątek) 8:30-14:45
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Korzystanie z portalu Scratch
Moduł: Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
Moduł: Przykładowe zadania i scenariusze do zastosowania na zajęciach z uczniami

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-13
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-16
- 2017-11-24
Terminarz:
2017-11-16 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-11-24 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa III dla nauczycieli I etapu edukacyjnego
Termin: 10.11 (piątek) 14:00-20:15 oraz 17.11 ( piątek) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Po co TIK w szkole? Po co TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Moduł: TIK na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej- pomysły i inspiracje
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-09
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-10
- 2017-11-17
Terminarz:
2017-11-10 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-11-17 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41