Program:
1. Bezpieczeństwo psychiczne - wprowadzenie.
2. Badania naukowe na temat bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.
3. Szczegółowy opis czynników chroniących.
4. Szczegółowy opis czynników ryzyka.
5. Diagnozowanie obszaru bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego.
6. Rozwiązania wzmacniające w trakcie edukacji stacjonarnej.
7. Rozwiązania wzmacniające w trakcie edukacji zdalnej.
8. Narzędzia wspierania bezpieczeństwa emocjonalnego i psychicznego.
9. Dobre praktyki.


Dodatkowe informacje:
Przewidywany termin realizacji formy: rok szkolny 2021/2022
Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.
Uwaga:
Realizacja szkolenia, ze względów organizacyjnych, odbywa się w formule stacjonarnej w następujących miejscowościach: Kluczbork, Opole, Wołczyn, Byczyna, Namysłów, Bogacica, Kuniów, Biadacz, Kujakowice Dolne, Bogdańczowice.
Joanna Baran
tel.774181698
j.baran@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-29
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl